2 lipca 2016 r. – obradował Zjazd Nadzwyczajny Delegatów PTI. Udział w zjeździe możliwy był również zdalnie, z takiej możliwości skorzystała część z naszych delegatów. Kol. Tadeusz Syryjczyk przewodniczył Prezydium Zjazdu. Delegaci podjęli decyzję o nadaniu członkostwa honorowego PTI mgr. inż. Stanisławowi Jaskólskiemu – jednemu z założycieli Towarzystwa. Podczas Zjazdu Prezes Marian Noga poinformował, że decyzją  Pana PrezydentaCzytaj dalej..

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie publikacje spełniające warunki wymienione w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem internetowym tutaj. Formularz uczestnictwa w Konkursie udostępniono pod adresem internetowym tutaj . Publikacje zgłaszane do Konkursu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 sierpnia 2016 r. na adres SekretarzaCzytaj dalej..