29. listopada 2012 · Możliwość komentowania Szkolenie egzaminatorów certyfikacji e-Nauczyciel została wyłączona · Kategorie:Aktualności, ECDL i EUCIP, Szkolenia · Tagi:, , , ,

W dniu 27 listopada 2012 roku odbyło się pierwsze w Małopolsce szkolenie egzaminatorów certyfikacji e-Nauczyciel. Szkolenie prowadził Koordynator Produktu Zdzisław Nowakowski znany uczestnikom szkolenia jako autor podręczników ze spotkań w Krakowie. Atmosfera szkolenia była bardzo sympatyczna, a zainteresowanie egzaminatorów oraz akceptacja dla konieczności wprowadzenia takiego certyfikatu bardzo duża W trakcie bardzo ciekawej i merytorycznej dyskusji egzaminatorzy zgłosili wiele cennych uwag, które zostały przekazane do zespołu tworzącego koncepcję certyfikatu.

W szkoleniu uczestniczyło 36 osób.

Więcej »

28. listopada 2012 · Możliwość komentowania Rekrutacja Ekspertów, Ewaluatorów, Recenzentów i członków Komisji Branżowych została wyłączona · Kategorie:Aktualności, Wydarzenia · Tagi:, ,

Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu w imieniu Konsorcjum (Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) realizującego projekt: Projekt B2.2. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” rozpoczyna rekrutację kandydatów na ekspertów ds. opracowania standardów kompetencji zawodowych. Więcej »

27. listopada 2012 · Możliwość komentowania Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT została wyłączona · Kategorie:Aktualności, Wydarzenia · Tagi:, , , ,

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu realizacji projektu „Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2012 roku w nowej siedzibie Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Kawiory 21.

Podczas konferencji omówiona zostanie realizacja poszczególnych elementów projektu, w tym opracowanej w ramach projektu diagnozy rynku edukacji IT w Małopolsce oraz systemu podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski, a także wnioski i zalecenia na temat systemu, sporządzone po przeprowadzonych szkoleniach.
Do wygłoszenia prezentacji dotyczących szans i zagrożeń dla Małopolski związanych z rozwojem kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski zaprosiliśmy przedstawicieli sektora edukacji, rynku pracy i instytucji wspierających rozwój regionu. Więcej »

19. listopada 2012 · Możliwość komentowania Stan Polskiego Internetu została wyłączona · Kategorie:Aktualności, Wydarzenia · Tagi:

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza wszystkich zainteresowanych na doroczną konferencję pt. „Stan Polskiego Internetu”.
Konferencja, poświęcona całościowej ocenie stanu aktualnego i perspektyw rozwojowych Internetu w Polsce, ma już kilkuletnią tradycję i cieszy się zasłużoną renomą imprezy, dzięki której uczestnicy zyskują wielostronny ogląd krajowej sytuacji w bardzo wielu aspektach: technicznym, ekonomicznym, prawnym, biznesowym i społecznym. Więcej »

16. listopada 2012 · Możliwość komentowania 23.11.2012 Bring Your Own Device została wyłączona · Kategorie:Aktualności, Wydarzenia · Tagi:, ,

Od Firmy CCNS dostaliśmy dla członków PTI specjalne Zaproszenie na Konferencję ‚Bring Your Own Device’.

23.11.2012 r. – po raz pierwszy w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona bezpiecznej pracy z użyciem urządzeń mobilnych, pod hasłem ‚Bring Your Own Device’.

Konferencja organizowana przez jest przez Polski Oddział ISSA (Information Systems Security Association), przy współudziale firmy CCNS.

Więcej »

16. listopada 2012 · Możliwość komentowania Wspomnienia z KKIO 2012 została wyłączona · Kategorie:Aktualności, Wydarzenia · Tagi:, ,

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć z IV Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, która odbyła się we wrześniu tego roku w Krakowie.

Zobacz galerię KKIO 2012

15. listopada 2012 · Możliwość komentowania Szkolenie egzaminatorów „e-nauczyciel” została wyłączona · Kategorie:Aktualności, ECDL i EUCIP, Szkolenia · Tagi:, , ,

e-Nauczyciel

Polskie Biuro ECDL wraz Małopolskim Oddziałem PTI organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL w zakresie certyfikacji „e-Nauczyciel”.
Egzaminatorem może zostać osoba, która:

1. Jest egzaminatorem ECDL

2. Posiada doświadczenie z metodyki prowadzenia zajęć z nauczycielami (należy udokumentować)

3. Może wykazać się działalnością na rzecz edukacji informatycznej (publikacje, wystąpienia, udział w konferencjach, itp.).

4. Posiada rekomendacje Koordynatora Regionalnego.
Szkolenie odbędzie się 27.11.2012 roku w Katedrze Informatyki: ul. Kawiory 21 w Krakowie (http://www.ki.agh.edu.pl/) pawilon Katedry Informatyki INFORMATYKA AGH (D17) sala 1.20 godz. 16:00 – 19:00.
Więcej »