31. lipca 2018 · Możliwość komentowania Ostatnie pożegnanie – prof. dr hab. inż. Marian Noga została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Informuję, że uroczystości pogrzebowe Kolegi prof. dr hab. inż. Mariana Nogi odbędą się w czwartek 02.08.2018 r. o godzinie 11.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Żal, żal, żal ….

Dr inż. Marek A. VALENTA
Polskie Towarzystwo Informatyczne
v-ce prezes Oddziału Małopolskiego

30. lipca 2018 · Możliwość komentowania Ostatnie pożegnanie – prof. dr hab. inż. Marian Noga została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

Jako środowisko informatyczne ponieśliśmy wielką stratę.
W dniu 28.07.2018 odszedł od nas Kolega Prof. dr hab. inż. Marian Noga.

Ta strata jest tym boleśniejsza, że to nie tylko strata dla całego naszego środowiska, ale dla wielu z nas strata osobista. Straciliśmy Przyjaciela, którego rzeczowość połączona z przyjaznym podejściem do ludzi stanowiła o tym, że zawsze mogliśmy u Niego liczyć nie tylko na zrozumienie, mądrą radę, ale i na rzeczywiste wsparcie.

O dużej wiedzy, fachowości i kompetencjach naukowych oraz organizacyjnych Prof. dr hab. inż. Mariana Nogi świadczą nie tylko uzyskane na AGH w Krakowie stopnie i tytuł naukowy, pełnione na AGH funkcje: kierownika zakładu, vicedyrektora instytutu czy prodziekana, ale także osiągnięcia tak w zakresie automatyki napędu i urządzeń przemysłowych jak i informatyki. Nie bez znaczenia na ważną pozycję Profesora w gronie informatyków były realizacje, podczas wieloletniego kierowania Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH, projektów takich jak budowa Sieci Teleinformatycznej dla Nauki PIONIER czy realizacja Akademickiej Sieci Komputerowej MAN w Krakowie, które jeszcze przez wiele lat będą podstawą kolejnych sukcesów tych inicjatyw.

Bardzo wiele swojego czasu Profesor poświęcał na działalność społeczną. W środowisku krakowskim znany był z zaangażowania w działalność Klubu Rotary, Krakowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych czy bardziej lokalnie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

My informatycy, członkowie PTI mieliśmy szczęście poznać Kolegę Profesora nie tylko jako członka IEEE czy ACM, ale właśnie jako członka naszego Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W ostatnich latach Profesor właśnie naszemu Towarzystwu poświęcił bardzo wiele swojego prywatnego czasu kolejno jako pełniąc funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, a potem przez dwie kadencje (2011-2017) pełniąc funkcje Prezes PTI. Od 2011 był także członkiem Rady Naukowej PTI. Środowisko PTI zawdzięcza Jego poświęceniu i umiejętnościom organizacyjnym nie tylko transformację Towarzystwa jaką w tych latach dokonał, ale także osiągnięcie wysokiego profesjonalnego poziom organizacyjnego.

W roku 2017 Zjazd PTI mając pełną świadomość wagi dokonań Prof. dr hab. inż. Mariana Nogi nadał Mu Członkowstwo Honorowe PTI , a w roku 2018 kapituła medalu 70-lecia Informatyki Polskiej przyznała Mu za wszechstronny wkład w rozwój naszej polskiej informatyki Medal 70-lecia Informatyki Polskiej.

Jeszcze długo dla wielu z nas Jego zaangażowanie tak w sprawy całego Towarzystwa jak i poszczególnych członków będzie godnym naśladowania wzorem. A Jego odwaga w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji niech pozostanie dla nas przykładem odpowiedzialnego zachowania .

Cześć Jego pamięci

W imieniu Zarządu Oddziału Małopolskiego PTI
Marek Valenta
/v-ce prezes/

29. lipca 2018 · Możliwość komentowania Prof. dr hab. inż. Marian Noga odszedł została wyłączona · Kategorie:Aktualności

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę, Przyjaciela, Przewodnika Prof. dr hab. inż. Mariana Nogę.
Wieloletniego Prezesa PTI, Przewodniczącego GKR, Członka Rady Naukowej, zasłużonego dla informatyki polskiej, który zawsze służył naszemu Oddziałowi mądrą radą, wsparciem w trudnych chwilach.
Marianie, pozostajesz w naszych sercach i myślach.
Cześć Twojej Pamięci.
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTI