13. grudnia 2016 · Możliwość komentowania Zasady przyznawania patronatu OMP PTI została wyłączona · Kategorie:Aktualności, Dołącz do nas, Konferencje, Konkursy, Kontakt, Wydarzenia · Tagi:, ,

Zachęcamy do zapoznania się przez opracowaną przez nasz Oddział procedurą przyznawania patronatu.

logo OMP PTI

Ogólne zasady przyznawania Patronatów Honorowych Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

  1. Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwany dalej OMP PTI, obejmuje Patronatem Honorowym przedsięwzięcia, w tym w szczególności konferencje, seminaria i konkursy, związane z informatyką oraz jej zastosowaniami, o szczególnym znaczeniu dla regionu lub kraju.
  2. Patronat Honorowy OMP PTI jest wyróżnieniem podkreślającym rangę organizowanego przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 1. Patronat Honorowy OMP PTI obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie zindywidualizowane pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia (w przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy OMP PTI jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję).
 2. Z wnioskiem o objęcie Patronatem Honorowym OMP PTI, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, występuje organizator przedsięwzięcia, nie później niż 21 dni kalendarzowych przez planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia – w przypadku krótszego terminu konieczny jest podpis pod wnioskiem Członka Zarządu OM PTI. Do wniosku organizator powinien dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu – jego regulamin. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres pti(at)pti.krakow.pl.
  –> Pobierz wzór wniosku o patronat
 3. W przypadku przyznania Patronatu Honorowego OMP PTI, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do:
  • umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych, związanych z przedsięwzięciem, informacji o udzieleniu Patronatu Honorowego OMP PTI oraz przekazania przykładowych materiałów w wersji elektronicznej na adres pti(at)pti.krakow.pl,
  • poinformowania uczestników przedsięwzięcia o Patronacie Honorowym OMP PTI,
  • przekazania informacji o Patronacie Honorowym OMP PTI podczas przekazu medialnego związanego z przedsięwzięciem,
  • przygotowania informacji o przedsięwzięciu do umieszczenia na stronie internetowej OMP PTI przed jego rozpoczęciem oraz jej przesłania jej na adres pti(at)pti.krakow.pl.
 4. W uzasadnionych przypadkach zakres zobowiązań wskazanych w pkt. 5 może zostać zmieniony w oparciu o uzgodnienia między Zarządem OMP PTI a Organizatorem.
 5. Wszystkie materiały graficzne, niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z pkt. 5 niniejszych Zasad, znajdują się na stronie OMP PTI (patrz poniżej).
 6. Informacje o objęciu przedsięwzięcia Honorowym OMP PTI lub o odmowie przekazywane są organizatorowi przedsięwzięcia w formie mailowej lub pisemnej na adresy wskazane we wniosku o objęcie Patronatem Honorowym OMP PTI.

 

–> Logotyp OMP PTI w różnych formatach graficznych można pobrać tutaj:  omp-pti-znak-graficzny

Komentowanie zostało zamknięte.