Polskie Towarzystwo Informatyczne
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pti@pti.krakow.pl


Pokaż Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Małopolski na większej mapie

Dane do FAKTUR

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Al. Solidarności 82A m.5
01-003 Warszawa
REGON: 001236905
NIP: 522-000-20-38