Nauczyciele informatyki debatowali nad zmianami w obszarze nauczania, szukali najlepszych rozwiązań dla nowoczesnej szkoły. Nasz oddział reprezentowała podczas Zjazdu kol. Beata Chodacka. Przedstawiła certyfikowanie umiejętności informatycznych w dobie Europejskich Ram Kwalifikacji. Nowoczesne narzędzia tak, ale w celu podnoszenia efektów kształcenia, w celu ułatwienia i wzbogacenia wiedzy uczniów. Wiele odpowiedzialności za pierwiastek e- w dydaktyce szkół biorą na siebie nauczyciele informatyki. Podczas Zjazdu Marcinowi Zagrodowi,Czytaj dalej..