Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu w imieniu Konsorcjum (Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) realizującego projekt: Projekt B2.2. “Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” rozpoczyna rekrutację kandydatów na ekspertów ds. opracowania standardówCzytaj dalej..

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu realizacji projektu „Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2012 roku w nowej siedzibie Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Kawiory 21. Podczas konferencji omówiona zostanie realizacja poszczególnych elementów projektu, w tym opracowanej w ramach projektu diagnozy rynkuCzytaj dalej..

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza wszystkich zainteresowanych na doroczną konferencję pt. „Stan Polskiego Internetu”. Konferencja, poświęcona całościowej ocenie stanu aktualnego i perspektyw rozwojowych Internetu w Polsce, ma już kilkuletnią tradycję i cieszy się zasłużoną renomą imprezy, dzięki której uczestnicy zyskują wielostronny ogląd krajowej sytuacji w bardzo wielu aspektach: technicznym, ekonomicznym, prawnym, biznesowym i społecznym.Czytaj dalej..

Od Firmy CCNS dostaliśmy dla członków PTI specjalne Zaproszenie na Konferencję ‘Bring Your Own Device’. 23.11.2012 r. – po raz pierwszy w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona bezpiecznej pracy z użyciem urządzeń mobilnych, pod hasłem ‘Bring Your Own Device’. Konferencja organizowana przez jest przez Polski Oddział ISSA (Information Systems Security Association), przy współudziale firmy CCNS.Czytaj dalej..

Polskie Biuro ECDL wraz Małopolskim Oddziałem PTI organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL w zakresie certyfikacji „e-Nauczyciel”. Egzaminatorem może zostać osoba, która: 1. Jest egzaminatorem ECDL 2. Posiada doświadczenie z metodyki prowadzenia zajęć z nauczycielami (należy udokumentować) 3. Może wykazać się działalnością na rzecz edukacji informatycznej (publikacje, wystąpienia, udział w konferencjach, itp.). 4. Posiada rekomendacje Koordynatora Regionalnego.Czytaj dalej..

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza konkurs na działania wspierające popularyzację certyfikatu ECDL w Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby lub instytucje, które swoją działalnością znacząco przyczyniającą się do realizacji celów konkursu: • Aktywizacja środowiska osób związanych z certyfikacją ECDL. • Podnoszenie jakości materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL. • Integracja społeczności ECDL. • Propagowanie idei społeczeństwaCzytaj dalej..