Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza wszystkich zainteresowanych na doroczną konferencję pt. „Stan Polskiego Internetu”. Konferencja, poświęcona całościowej ocenie stanu aktualnego i perspektyw rozwojowych Internetu w Polsce, ma już kilkuletnią tradycję i cieszy się zasłużoną renomą imprezy, dzięki której uczestnicy zyskują wielostronny ogląd krajowej sytuacji w bardzo wielu aspektach: technicznym, ekonomicznym, prawnym, biznesowym i społecznym.Czytaj dalej..

Od Firmy CCNS dostaliśmy dla członków PTI specjalne Zaproszenie na Konferencję ‘Bring Your Own Device’. 23.11.2012 r. – po raz pierwszy w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona bezpiecznej pracy z użyciem urządzeń mobilnych, pod hasłem ‘Bring Your Own Device’. Konferencja organizowana przez jest przez Polski Oddział ISSA (Information Systems Security Association), przy współudziale firmy CCNS.Czytaj dalej..

Polskie Biuro ECDL wraz Małopolskim Oddziałem PTI organizuje szkolenie egzaminatorów ECDL w zakresie certyfikacji „e-Nauczyciel”. Egzaminatorem może zostać osoba, która: 1. Jest egzaminatorem ECDL 2. Posiada doświadczenie z metodyki prowadzenia zajęć z nauczycielami (należy udokumentować) 3. Może wykazać się działalnością na rzecz edukacji informatycznej (publikacje, wystąpienia, udział w konferencjach, itp.). 4. Posiada rekomendacje Koordynatora Regionalnego.Czytaj dalej..

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza konkurs na działania wspierające popularyzację certyfikatu ECDL w Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby lub instytucje, które swoją działalnością znacząco przyczyniającą się do realizacji celów konkursu: • Aktywizacja środowiska osób związanych z certyfikacją ECDL. • Podnoszenie jakości materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL. • Integracja społeczności ECDL. • Propagowanie idei społeczeństwaCzytaj dalej..

W piątek 9 listopada 2012 roku odbędzie się pierwsze krakowskie spotkanie Geek Girls Carrots, nad którym patronat objął nasz oddział PTI. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.Czytaj dalej..

Poniższa informacja pojawia się na stronie naszego Oddziału PTI ze względu na bliską współpracę naszego Oddziału z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie wspomagania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w naszym województwie. — W ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” realizowane będą szkolenia specjalistyczne z zakresu technologii IT i ICT – grafika, multimedia, stronyCzytaj dalej..