XI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który odbył się w dniu 14 czerwca 2014 roku w warszawskim hotelu Golden Tulip, udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu XI kadencji i dokonał wyboru władz Towarzystwa XII kadencji: Prezesa PTI, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Obradom Zjazdu przewodniczył kol. Tadeusz Syryjczyk z Oddziału Małopolskiego PTI, wspomagany przez prezydium Zjazdu w składzie: kol. Hanna Mazur, kol. Ewa Mizerska, kol. Tomasz Szatkowski.
W wyniku tajnych wyborów skład naczelnych organów władz PTI kształtuje się następująco:

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marian Noga (Oddział Małopolski) 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Zdzisław Babicz (Oddział Podlaski)
Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
Beata Chodacka (Oddział Małopolski)
Antoni Cichocki (Oddział Podlaski)
Janusz Dorożyński (Oddział Kujawsko-Pomorski)
Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)
Maciej Godniak (Oddział Zachodniopomorski)
Marek Hołyński (Oddział Mazowiecki)
Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
Tomasz Klasa (Oddział Zachodniopomorski)
Adam Mizerski (Oddział Górnośląski)
Jerzy S. Nowak (Oddział Górnośląski)
Beata Ostrowska (Oddział Łódzki)
Tomasz Pełech-Pilichowski (Oddział Małopolski)
Janusz Żmudziński (Oddział Dolnośląski)

Podczas pierwszego zebrania nowego Zarządu jego członkowie powołali Prezydium Zarządu Głównego w składzie:
Beata Ostrowska – wiceprezes i skarbnik
Marek Hołyński – wiceprezes
Janusz Dorożyński – wiceprezes
Janusz Żmudziński – członek Prezydium
Beata Chodacka – członek Prezydium
Antoni Cichocki – członek Prezydium

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Ankiewicz-Jasińska (Oddział Kujawsko-Pomorski)
Wojciech Kulik (Koło Lublin)
Robert Milewski (Oddział Podlaski)
Ewa Szymala (Oddział Górnośląski)
Tadeusz Wilusz (Oddział Małopolski)
W wyniku wewnętrznych wyborów przewodniczącym GKR został Wojciech Kulik, wiceprzewodniczącym GKR Robert Milewski, sekretarzem GKR Ewa Szymala.

Główny Sąd Koleżeński:

Jarosław Deminet (Oddział Mazowiecki)
Andrzej Niemiec (Oddział Dolnośląski)
Witold Rakoczy (Oddział Małopolski)
Jerzy Ludwichowski (Oddział Kujawsko-Pomorski)
Barbara Królikowska (Oddział Zachodniopomorski)

W wyniku wewnętrznych wyborów przewodniczącym GKS został Jarosław Deminet, zaś wiceprzewodniczącą Barbara Królikowska.


Udostępnij tą wiadomość: