Składka członkowska jest składką roczną.

Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy należy wpłacać do końca miesiąca marca danego roku (zatem: termin płatności składki członkowskiej za rok 2024 r. upływa 31 marca 2024). Do tego terminu należy także uzupełnić ewentualne zaległości.

Osoby przyjęte do PTI po 31 marca br. , powinny opłacić składki członkowskie do końca tego roku.

Wysokość składki na dany rok ustalana jest decyzją Zarządu Głównego PTI – uchwała ZG z dn. 28.11.2023 r. .


SKŁADKI PTI od roku 2024 (płatność do 31.03.2024 r.):

  • dla osób do 20 lat – 40zł
  • dla osób od 21 do 59 lat – 120zł
  • dla osób od 60 do 75 lat – 60zł
  • dla osób powyżej 75 lat – 0zł w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI oraz braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 40zł w pozostałych przypadkach.

Zgodnie ze Statutem, członkowie Honorowi PTI są zwolnieni ze składki.

Naliczenie składek w systemie Sorga zostanie wykonane na przełomie roku.

Opłata wpisowa dla nowych członków Oddziału wynosi 20,00 zł.

W szczególnych przypadkach można starać się o jednoroczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Decyzję podejmuje Zarząd Oddziału.

Minimalna składka członka wspierającego na dany rok wynosi 2000,00 zł.


Członkowie Oddziału Małopolskiego wpłacają składki na rachunek:

SANTANDER BANK
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

W tytule przelewu proszę wpisać „OMP składka członkowska”, imię i nazwisko, oraz rok, za który płacona jest składka (np. „OMP składka członkowska, Jan Informatyk, 2024”).


Szanowni Państwo, zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy od Dyrektora Generalnego PTI:
1. Nie wystawiamy faktury za wpłaty składki członkowskiej.
2. Przy wpłacie gotówkowej do kasy Oddziału otrzymują Państwo kwit KP („Kasa Przyjmie”) wystawiony na wpłacającego. W przypadku wpłaty składki przez firmę, wpłacający może być upoważnionym przedstawicielem firmy. Kwit KP zawiera informacje za kogo oraz za jaki okres członkostwa uregulowana została opłata.
3. W przypadku przelania składki ze swojego prywatnego konta można dochodzić od pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów na podstawie dowodu przelewu.
Przynależność do PTI jest nieobowiązkowa dla przedstawicieli zawodu Informatyk, stąd zakłady pracy nie chcą zwracać tych kosztów (nie liczą się w koszty zwolnione od podatku).


Udostępnij tą wiadomość: