Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to najstarsza polska organizacja, która zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Działamy na rzecz naszego środowiska, a także otoczenia społecznego i gospodarczego. W ramach działalności statutowej Polskie Towarzystwo Informatyczne wypowiada się w imieniu skupionego wokół niego środowiska w najistotniejszych kwestiach związanych z informatyzacją, jest konsultowane w procesach legislacyjnych, prowadzi działalność certyfikacyjną oraz rzeczoznawczą. Organizujemy także szereg konferencji, spotkań i warsztatów tematycznych, mających na celu podnoszenie kompetencji oraz integrację specjalistów IT. Działamy również na rzecz zwiększenia ogólnych umiejętności cyfrowych w społeczeństwie. Skutecznie promujemy Polskę poprzez pokazywanie światowych sukcesów naszych informatyków oraz wyjątkowych produktów technologii cyfrowej tworzonych w naszym kraju.

Oddział Małopolski w swoich inicjatywach opiera się o środowisko szkolno-akademickie i współpracę z firmami i profesjonalistami IT.

Osoby zainteresowane współpracą z nami zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.


Udostępnij tą wiadomość: