Cyfrowa ewolucja: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji informatyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie poświęconej rozwojowi edukacji informatycznej.

Debata odbędzie się w godzinach porannych w czwartek 29 lutego 2024 roku w gościnnych progach Wydziału Informatyki AGH (z transmisją online).

Link do transmisji: https://agh-mche.webex.com/meet/PTI

Zaplanowaliśmy trzy kluczowe panele:

Panel 1: AI vs. edukacja: nowa era weryfikacji wiedzy

Sztuczna inteligencja to już nie tylko science fiction. Wkracza ona do naszego życia coraz szybciej, także do edukacji informatycznej. W dobie rosnącej roli sztucznej inteligencji, jak możemy skutecznie weryfikować wiedzę i umiejętności uczniów oraz studentów? Jak sztuczna inteligencja zmienia krajobraz edukacji informatycznej? Zastanawiamy się, jak nauczyciele, uczniowie i systemy edukacyjne mogą dostosować się do nowych wyzwań, takich jak uczciwość akademicka i skuteczne nauczanie w świecie, gdzie AI może wykonywać zadania za uczniów. Czy sztuczna inteligencja to zagrożenie dla człowieka, czy szansa na rozwój? Na te pytania odpowiedź spróbują znaleźć uczniowie i… analogowi, chociaż bardzo zinformatyzowani, nauczyciele.

Tutaj można przeglądnąć prezentację z panelu 1.

Panel 2: Nauczanie informatyki jutra: czy ewolucja czy rewolucja w programach nauczania?

Rzucamy wyzwanie obecnym standardom nauczania informatyki! Podczas naszego spotkania skoncentrujemy się na pytaniu, czy zmiany wymagają ewolucji czy rewolucji. Odkryjmy, czy nasze obecne podejście do nauczania algorytmiki, programowania, a także korzystania z programów biurowych jest wystarczające. Jak możemy skutecznie integrować informatykę z innymi przedmiotami? Czy nasze szkoły przygotowują uczniów do zawodów przyszłości i jakie kompetencje cyfrowe związanych z nowoczesnymi technologiami są dla nich konieczne? Czy grywalizacja i nowe technologie, takie jak druk 3D czy sztuczna inteligencja, są kluczowymi elementami procesu edukacyjnego? W dyskusji wspólnie poszukają innowacyjnych rozwiązań i przemyśleń, jak kształtować przyszłość nauczania informatyki nauczyciele akademiccy, nauczyciele informatyki oraz przedmiotowcy wykorzystujący technologie.

Tutaj można przeglądnąć prezentację z panelu 2.

Panel 3: Olimpiady informatyczne: „igrzyska śmierci” czy szansa na rozwój?

Jakie jest miejsce olimpiad informatycznych w kształtowaniu przyszłych talentów w dziedzinie technologii? Podczas tego panelu będziemy się zastanawiać nad rolą i ewolucją olimpiad informatycznych, analizując ich wpływ na rozwój młodych umysłów. Laureaci, studenci i weterani branży IT podzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat tego, jak olimpiady wpłynęły na ich karierę oraz jak mogą one kształtować przyszłość informatyki. Oceniamy rolę olimpiad informatycznych w motywowaniu i rozwijaniu młodych talentów. Uczestnicy panelu podzielą się historiami sukcesu, wyzwaniami oraz pomysłami na zwiększenie znaczenia olimpiad informatycznych i odpowiedzą na pytanie, czy olimpiady informatyczne to „igrzyska śmierci”, w których tylko najlepsi mają szansę na zwycięstwo, czy też szansa na rozwój dla wszystkich młodych ludzi, którzy mają talent informatyczny.

Ramowy program debaty

09:30 – 10:00 Rejestracja Uczestników
10:00 – 10:15 Powitanie Uczestników i Zaproszonych Gości
10:15 – 10:30 Ceremonia wręczenia dyplomów w Konkursie Prac Magisterskich
10:30 – 11:20 Panel 1 AI vs. edukacja: nowa era weryfikacji wiedzy
11:20 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 12:35 Panel 2 Nauczanie informatyki jutra: czy ewolucja czy rewolucja w programach nauczania?
12:40 – 13.25 Panel 3 Olimpiady informatyczne: „igrzyska śmierci” czy szansa na rozwój?
13:25 – 13:30 Zakończenie


Udostępnij tą wiadomość: