Aby wstąpić do Polskiego Towarzystwa Informatycznego należy koniecznie spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być uczniem szkoły ponadpodstawowej, mieć ukończonych 16 lat i deklarować silne zainteresowanie informatyką, potwierdzone rozwijaniem umiejętności w tym zakresie,
  • być absolwentem kierunku informatycznego wyższej uczelni,
  • być studentem co najmniej III roku kierunku informatycznego wyższej uczelni,
  • mieć wykształcenie średnie lub wyższe i pracować przez co najmniej 3 ostatnie lata w zawodzie związanym z informatyką,
  • mieć osiągniecia związane z informatyką,
  • być zasłużonym dla społeczności PTI.

Osoby spełniające przynajmniej jeden z powyższych warunków serdecznie zapraszamy do naszego Towarzystwa.

Aby dołączyć do PTI należy skontaktować się z Zarządem naszego Oddziału. 

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu w poczet członków PTI należy niezwłocznie wpłacić wpisowe i składkę roczną.

Warunki członkostwa można sprawdzić w  Statucie PTI.


Udostępnij tą wiadomość: