Aby wstąpić do Polskiego Towarzystwa Informatycznego należy koniecznie spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być absolwentem kierunku informatycznego wyższej uczelni,
  • być studentem co najmniej III roku kierunku informatycznego wyższej uczelni,
  • mieć wykształcenie średnie lub wyższe i pracować przez co najmniej 3 ostatnie lata w zawodzie związanym z informatyką.

Osoby spełniające przynajmniej jeden z powyższych warunków serdecznie zapraszamy do naszego Towarzystwa.

Aby dołączyć do PTI należy:

  • dostarczyć do Zarządu Oddziału Małopolskiego PTI deklarację członkowską wypełnioną na stronie https://pti.sorga.pl lub wydrukowaną z niniejszego pliku pdf,
  • do wniosku dołączyć dwie podpisane opinie członków wprowadzających PTI, czyli takich, który należą do PTI od co najmniej dwóch lat (opinie muszą być sporządzone na oddzielnych kartkach i podpisane własnoręcznie przez członków wprowadzających).

Jeśli nie znasz żadnego z członków PTI, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny, w którym przedstawisz siebie oraz swoją rolę i oczekiwania wobec PTI – skontaktujemy się. Sprawdź wcześniej listę członków Oddziału Małopolskiego PTI.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu w poczet członków PTI należy niezwłocznie wpłacić wpisowe i składkę roczną.

Pobierz deklarację członkowską oraz zapoznaj się co najmniej z fragmentem Statutu PTI dotyczącym członków PTI i procedur ich przyjmowania.


Udostępnij tą wiadomość: