Z dumą informujemy, że nasz znamienity kolega prof. Ryszard Tadeusiewicz, członek honorowy PTI, wybitnie zasłużony dla naszego Oddziału i Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ale też przede wszystkim dla informatyki, automatyki i biocybernetyki został uhonorowany tytułem Honorowego Profesora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uroczystość odbędzie się 5 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w auli AGH. Szczegóły dostępne na stronie https://www.agh.edu.pl/wydarzenia/detail/s/uroczystosc-nadania-tytulu-profesora-honorowego-agh-prof-ryszardowi-tadeusiewiczowi.

Źródło: agh.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz jest wybitnym polskim naukowcem specjalizującym się w dziedzinie automatyki, robotyki i biocybernetyki. Jest profesorem nauk technicznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiej Akademii Nauk i wielu innych organizacji zrzeszających wybitnych naukowców i specjalistów.

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1971 roku. Swoją karierę akademicką rozpoczął jako asystent w Katedrze Automatyki i Telemechaniki na AGH. W 1975 roku obronił doktorat, a w 1981 roku habilitował się w zakresie automatyki.

Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym kilkuset artykułów oraz kilkudziesięciu książek i monografii. Jego prace badawcze obejmują szeroki zakres tematów, od teorii sterowania i sztucznej inteligencji po medycynę, gdzie koncentruje się na wykorzystaniu technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej. Często uczestniczy w wykładach otwartych, konferencjach i projektach edukacyjnych, promując wiedzę techniczną i zachęcając młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej. Prowadzi bloga (Ryszard Tadeusiewicz – Na Temat) i jest stałym gościem RMF Classic (Technika dla laika). Jego działalność uczyniła go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych naukowców w Polsce.

Prof. Tadeusiewicz był wielokrotnie członkiem zarządu i innych organów w naszym Towarzystwie na poziomie oddziału oraz całego kraju. Za swoje zasługi został wyróżniony tytułem członka honorowego PTI.

Serdecznie gratulujemy zasłużonego tytułu i zapewniamy o naszej życzliwości i dumie z osiągnięć Szanownego Kolegi!


Udostępnij tą wiadomość: