Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam Państwa i zachęcam do wzięcia aktywnego udziału w
konferencjach:

1. Konferencja „Informatyka dla Wszystkich – myślenie algorytmiczne,
rozwiązywanie problemów i programowanie dla wszystkich„, która odbędzie się
16 maja 2014 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Bliższe
informacje są na stronie http://informatykadlawszystkich.pl

Konferencja jest okazją do prezentacji doświadczeń i propozycji działań,
które przyczynią się do upowszechnienia w szkołach umiejętności myślenia
algorytmicznego, rozwiązywania problemów i programowania od najmłodszych
lat. Organizatorzy spodziewają się, że efektem konferencji będą propozycje
zmian w podstawach programowych, programach nauczania i systemach
kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli, które przyczynią się do
upowszechnienia kształtowania wspomnianych umiejętności wśród wszystkich
uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, a w dalszej perspektywie – do
rozwoju kompetencji całego społeczeństwa w tym zakresie. Patronat nad
konferencją roztoczył Michał Boni oraz Minister Edukacji Joanna
Kluzik-Rostkowska.

2. Serdecznie zapraszam do zgłaszania propozycji warsztatów i wystąpień na
XI Konferencję „Informatyka w Edukacji” IwE 2014, która odbędzie się w
Toruniu w dniach 1-2 lipca 2014 roku. Bliższe informacje znajdują się na
stronie http://edu.rsei.umk.pl/iwe2014

Łączę pozdrowienia,

Anna Beata Kwiatkowska


Udostępnij tą wiadomość: