25 maja 2017 Rada Programowa Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, której nasz Oddział jest aktywnym członkiem, głosowała nad projektem aktualizacji Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Głosowaniu poddano 39 wskaźników MSUES wyznaczających jakość usługi doradczej. Rada zaakceptowała zwykłą większością głosów 38 z nich, 1 – dotyczący wymagań dla coach’ów, facylitatorów oraz moderatorów – został skierowany do dalszych prac.

Podczas obrad nasz Oddział był reprezentowany przez kol. Agnieszkę Głowacz-Proszkiewicz.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania na stronie https://www.pociagdokariery.pl/aktualnosci-dla-partnerow-mpku/442,rozwijamy-msues#


Udostępnij tą wiadomość: