22. marca 2018 · Możliwość komentowania Składki członkowskie została wyłączona · Kategorie:Aktualności · Tagi:

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie przypominamy iż statutowy termin płatności składki członkowskiej PTI za rok bieżący upływa w dniu 31 marca 2018 roku.

Wysokość składki na rok 2018 została określona przez Zarząd Główny PTI :
dla członków zwyczajnych – 80,00 zł
dla studentów (także doktorantów) – 20,00 zł
dla emerytów i rencistów – 20,00 zł
Członkowie honorowi PTI – bez zmian – są zwolnieni z opłaty członkowskiej.

Członkowie Oddziału Małopolskiego PTI wpłacają składki na rachunek:

BZ WBK S.A. 4 O/Warszawa
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
PTI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać „PTI składka członkowska”, imię i nazwisko, oraz rok, za który płacona jest składka (np. „PTI składka członkowska, Marek Valenta, 2018″).

Przykro, ale w przypadku zaległości składka zostanie zaliczona za rok „najstarszą zaległość”. Informację o ewentualnych zaległościach w opłacaniu składki członkowskiej można uzyskać mailowo pisząc na adres (valenta(at)agh.edu.pl).

Więcej nt. składek można przeczytać tutaj..

Komentowanie zostało zamknięte.