Serdecznie zapraszamy na kolejne Konwersatorium OM PTI w terminie:

czwartek 11.05.2023 o godz. 18.18 via Webex PTI
(link do wydarzenia).

Tematem będzie „Automatyczna analiza gier kwantowych”, a spotkanie poprowadzi mgr inż. Tomasz Zawadzki, Instytut Informatyki AGH, Krakow, Laureat I nagrody w Konkursie Prac Magisterskich 2022

Obraz PublicDomainPicturesPixabay

Automatyczna analiza gier kwantowych

Streszczenie

Kwantowa teoria gier jest stosunkowo nową dziedziną nauki, która łączy mechanikę kwantową i klasyczną teorię gier [1]. Po wprowadzeniu do tych zagadnień, skupimy się na wspomaganej programowo analizie gier kwantowych w schemacie EWL (Eisert-Wilkens-Lewenstein) [2]. Zaproponujemy symboliczne i numeryczne podejścia do wyszukiwania najlepszych odpowiedzi i równowag Nasha oraz przedstawimy uzyskane wyniki dla kwantowej wersji dylematu więźnia [3].

Literatura

[1] A.K. Dixit, B.J. Nalebuff, Sztutka strategii, Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym, Rzeczpospolita, 2010
[2] J. Eisert, M. Wilkens, M. Lewenstein, Quantum Games and Quantum Strategies, Phys. Rev. Lett. 83, 3077 (1999) https://arxiv.org/abs/quant-ph/9806088
[3] Tomasz Zawadzki, Nash equilibria searching and analysis in quantum games, praca magisterska (promotor Katarzyna Rycerz), Krakow, 2022, http://dice.cyfronet.pl/publications/source/MSc_theses/Tomasz_Zawadzki_msc.pdf

Bio

Tomasz Zawadzki ukończył studia na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i obronił pracę magisterską.


Udostępnij tą wiadomość: