Poniższa informacja pojawia się na stronie naszego Oddziału PTI ze względu na bliską współpracę naszego Oddziału z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie wspomagania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w naszym województwie.

W ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” realizowane będą szkolenia specjalistyczne z zakresu technologii IT i ICT – grafika, multimedia, strony www, języki programowania, bazy danych, systemy mobilne.

Adresaci

Pracownicy, właściciele firm z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz środowiska akademickiego z Małopolski.

Dofinansowanie

100 % EFS w ramach pomocy de minimis.

Rekrutacja

www.brokerinnowacji.malopolska.pl

Charakterystyka

Blok I: grafika, multimedia, strony www

274 godziny szkoleniowe *15 grup * 10 osób w grupie

Program:
• Strony WWW – skład tekstu, grafika i układy stron, zaawansowane arkusze stylów
• Programowanie w Zend – kurs podstawowy kurs zaawansowany
• Tworzenie stron internetowych w JavaScript
• Adobe InDesign – poziom podstawowy, zaawansowany
• Adobe Photoshop – poziom podstawowy, zaawansowany
• Projektowanie Stron WWW – Adobe Flash z elementami Photoshop
• CorelDraw – poziom podstawowy, zaawansowany
• Adobe After Effects – tworzenie animacji i efektów specjalnych
• Obróbka fotografii – Lightroom 4 i Camera Raw
• Adobe Flash – tworzenie animacji
• Adobe Fireworks – grafika interaktywna
• HTML 5 + CSS3
• WordPress
• Blender
• CMS

Blok II języki programowania

244 godziny szkoleniowe *13 grup * 10 osób w grupie
Program:
• Platforma .Net i język C# dla programistów C++\Java – kurs podstawowy
• Programowanie .NET 4.0 – poziom podstawowy, zaawansowany
• Programowanie w F# – poziom podstawowy
• Wzorce projektowe, refaktoryzacja oraz Test Driven Development
• Platforma .Net – programowanie aspektowe, programowanie reaktywne
• Język Java – poziom podstawowy, Język Java – tworzenie aplikacji internetowych
• Framework Spring – tworzenie aplikacji
• Język Java – wzorce projektowe, usługi sieciowe (Web Services)
• Programowanie w języku Ruby
• Język programowania VBA – poziom podstawowy

Blok III bazy danych

112 godzin szkoleniowych *5 grup * 10 osób w grupie
Program
• SQL w MS SQL Server – poziom podstawowy
• Optymalizacja i strojenie zapytań SQL w SQL Server
• Microsoft SQL Server – administracja bazą danych
• Analysis Services w Microsoft SQL Server
• Reporting Services w Microsoft SQL Server
• Hurtownie danych na przykładzie Microsoft SQL Server

Blok IV mobilne systemy operacyjne

56 godzin szkoleniowych *2 grup * 10 osób w grupie
Program:
• System operacyjny Android – tworzenie aplikacji
• System operacyjny iOS – tworzenie aplikacji
• System operacyjny WindowsPhone – tworzenie aplikacji

Opis metodyki

Wykłady, ćwiczenia, poszkoleniowa opieka e-learningowa.

Termin

Od piątku 26.10.2012 r. w Centrum Szkoleniowym Comarch odbywać się będą pierwsze z całego pakietu szkoleń:

Adobe Photoshop – poziom podstawowy, oraz

Adobe InDesign – poziom podstawowy.

Więcej informacji

www.brokerinnowacji.malopolska.pl


Udostępnij tą wiadomość: