W dniu 29 lutego 2024 roku w gościnnych progach Wydziału Informatyki AGH, odbyła się debata poświęcona rozwojowi edukacji informatycznej pod tytułem „Cyfrowa Ewolucja: Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Edukacji Informatycznej„. Wydarzenie, które zyskało dodatkową dynamikę dzięki transmisji online, skupiło się na trzech panelach, z których każdy wniósł odrębny wkład w dyskusję.

Pierwszy panel, prowadzony przez dr inż. Mariana Bubaka, dyrektora d/s naukowych Sano Centre, wiceprezesa d/s naukowych PTI, przyniósł głęboką refleksję nad rolą sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy, tacy jak dr inż. Marek Bolanowski, mgr inż. Dominika Ciupek czy prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, wyrażali zdecydowane stanowisko co do korzyści i wyzwań związanych z integracją sztucznej inteligencji w procesie nauczania. Dr inż Katarzyna Rycerz podkreśliła, że mimo licznych korzyści płynących z generatywnych aplikacji AI, użytkownicy muszą być świadomi wyzwań, takich jak konieczność rozpoznawania wiarygodnych informacji oraz właściwego wyboru narzędzi. Wypowiedź Justyny Zawalskiej doktorantki na Wydziale Informatyki AGH – zawierała wiele wskazówek wykorzystania poprawnego AI oraz uważania na błędne interpretacje. Szymon MazurekJakub Nowakowski podkreślili, że AI może działać jako niezastąpiony asystent, wspomagając generowanie kodów programów, szybkie wyszukiwanie informacji oraz tworzenie zestawień. Jednakże, uczestnicy zgodnie uznali, że nie można traktować wytworów AI jako absolutnych, wymagając równocześnie rozwiniętych umiejętności krytycznego myślenia i nauki oceny oraz weryfikacji wytworów AI.
Prezentacja z pierwszej części jest dostępna do obejrzenia tutaj.


Panel: „Nauczanie informatyki jutra: Ewolucja czy Rewolucja w Programach Nauczania?” prowadziła Beata Chodacka, wiceprezes ds. edukacji w Oddziale Małopolskim PTI. W dyskusji wzięli udział zaproszeni eksperci:

Dr Anna Beata Kwiatkowska – Przedstawiła koncepcję podstawy programowej przedmiotu informatyka. Jej prezentacja skupiła się na kluczowych elementach, które powinny być uwzględnione w nauczaniu, aby zaspokoić rosnące potrzeby przyszłych pokoleń studentów informatyki.

Następnie głos zabrał dr inż. Daniel Grzonka, Prodziekan ds. Kształcenia na WIiT PK. W swym wystąpieniu skupił się na tym, jak powinni być przygotowani studenci pod kątem informatyki i jakie umiejętności będą niezbędne w przyszłościowych zawodach. O innowacyjnym nauczaniu języka polskiego opowiedziała Dominika Kijak-Furczyńska, nauczycielka polonistka z SP da Vinci w Krakowie, podzieliła się swoim doświadczeniem w prowadzeniu lekcji polskiego przy użyciu gier SIMSy i Minecraft.

Bartosz Kiszewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych, skupił się na znaczeniu nauczania cyberbezpieczeństwa w sieci. Przedstawił wyzwania i zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz podkreślił istotę edukacji w tym obszarze.

Online dołączyła Agnieszka Halicka, nauczycielka i bibliotekarka z Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynie-Jeziornie. Zaprezentowała różnorodne zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach szkolnych i bibliotece, prezentując tym samym bogactwo możliwości, jakie niesie ze sobą integracja TIK w edukacji.

Podczas panelu głos zabrali uczniowie, umożliwiając pełniejsze zrozumienie perspektyw najważniejszych interesariuszy tego dynamicznego obszaru edukacyjnego.

Prezentacja z drugiej części jest dostępna do obejrzenia tutaj.


W trzecim panelu debaty, zatytułowanym „Olimpiady Informatyczne: 'Igrzyska Śmierci’ czy Szansa na Rozwój?”, wzięli udział zarówno nauczyciele, jak i uczestnicy olimpiad informatycznych. Dyskusję prowadzili Jacek Kaczor, dyrektor I LO w Krakowie, oraz Paweł Koszałka, nauczyciel informatyki w V LO i Technikum Łączności.

Pierwsze słowo w debacie należało do Włodzimierza Marcińskiego – Prezesa XIII kadencji PTI, obecnego on-line na spotkaniu. Paneliści, nauczyciele informatyki: Michał Hryniewiecki – I LO w Krakowie i SP25 w Krakowie, vc-przewodniczący Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, Beata Chodacka – V LO w Krakowie, SP 33 w Krakowie, organizatorka wielu konkursów informatycznych oraz Robert Zieliński – III LO w Tarnowie, nauczyciel wielu laureatów i finalistów OI ponieśli kwestię charakteru Olimpiad Informatycznych. Spór między uczestnikami dotyczył tego, czy olimpiady te powinny być postrzegane jako „igrzyska śmierci”, czy raczej jako szansa na rozwój dla uczniów. Większość zgodziła się, że nawet przymus uczestnictwa może pozytywnie wpływać na młodych ludzi. Widzieli w tym szansę na rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczenia. Wskazywali na rolę, jaką pełnią nauczyciele jako przewodnicy młodych umysłów w trakcie przygotowań do zawodów.

Uczestnicy olimpiad informatycznych, zwani „olimpijczykami”, dzielili się swoimi doświadczeniami. Silna grupa młodych ludzi to:

Karol Bielaszka – student informatyki na UJ, absolwent III LO w Tarnowie, Laureat XXX OI
Jacek Markiewicz – student informatyki na UJ, absolwent III LO w Tarnowie, Laureat XXX OI
Rafał Bawołek – student matematyki na UJ, absolwent V LO w Krakowie, Laureat XXX oraz XXIX OI
Krzysztof Salata – student matematyki na UJ, absolwent V LO w Krakowie, Finalista z wyróżnieniem XXX OI oraz Finalista XXIX OI
Maciej Anioł – uczeń klasy 3 V LO w Krakowie, Finalista XXX OI, zakwalifikowany do III etapu tegorocznej XXXI OI
Mateusz Klimek – uczeń klasy 3, kierunek technik programista w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, zakwalifikowany do III etapu tegorocznej XXXI OI.

Opowiadali o tym, jakie drzwi otworzyły się przed nimi dzięki udziałowi w olimpiadach. Wskazywali na rozwój umiejętności programistycznych, kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów jako kluczowe elementy, które wynieśli z udziału w tych prestiżowych zawodach.

Debata skoncentrowała się na równoważeniu presji i stresu związanego z rywalizacją z pozytywnym wpływem na rozwój młodych talentów informatycznych. Ostateczna ocena roli olimpiad informatycznych była tematem głębokiej refleksji, otwierając dyskusję na temat ich przyszłości w systemie edukacyjnym.


Udostępnij tą wiadomość: