Serdecznie zapraszamy do udziału w przeniesionym z października konwersatorium OMP PTI. Zaproszonym gościem jest prof. dr hab. inż. Michał Bereta, który opowie o wynikach realizowanego projektu. Tytuł spotkania „Detekcja materiałów audio/video o charakterze deepfake – wnioski z projektu”.

Seminarium odbędzie się w dniu 18.01.2024 o godz. 18:00 na parterze budynku Wydziału Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21 w Krakowie.

STRESZCZENIE

Podczas seminarium poruszona zostanie tematyka wykrywania meteriałów o charakterze deepfake, głównie obraz/audio/wideo. Przedstawione zostaną wyniki i wnioski wynikające z realizacji projektu INFOSTRATEG-I, „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake”. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną nowe wyniki związane z weryfikacją źródła meteriału tekstowego (ChatGPT czy człowiek?).

NOTA BIOGRAFICZNA

Przebieg kariery naukowej

Stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka (decyzja Rady Naukowej IPPT PAN z dnia 31 stycznia 2019r.). Tytuł osiągnięcia naukowego: „Rozwój metod inteligencji obliczeniowej w wybranych zagadnieniach klasyfikacji i optymalizacji”.

Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyki – tytuł rozprawy doktorskiej: „Application of Artificial Immune Systems to classification and data analysis”, wrzesień 2008, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera – temat pracy magisterskiej „Rozpoznawanie twarzy za pomocą sieci neuronowych”, 2004, Politechnika Krakowska, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, kierunek Modelowanie Komputerowe.

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Adama Marszałka, tytuł rozprawy „Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowych”, Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Stypendium podoktorskie w projekcie „Architectures of hybrid face recognition for systems of national safety” (grant Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC)) w ramach stypendium podoktorskiego na University of Alberta, Edmonton, Kanada, 2010-2012.

Lider grupy badawczej Machine Learning and Optimization w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej.

Projekty

Kierownik projektu badawczego: INFOSTRATEG-I/0025/2021, Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake.

Kierownik projektu badawczego: „Sztuczne systemy immunologiczne w zagadnieniach rozpoznawania wzorców i optymalizacji wielokryterialnej”; (grant Narodowego Centrum Nauki Nr NN519 405437), 2009-2013.

Współpraca z przemysłem

2020 – 2021 Poprawa konkurencyjności LABRA Sp. z o.o. w wyniku zakupu usługi badawczo-rozwojowej w zakresie metodyk projektowania oświetlenia.

2021 Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie automatycznej usługi inwentaryzacji terenu.

2021 Prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie usługi optymalizującej wykorzystanie czasu pracy pracownika w usłudze leasingu pracowniczego w przedsiębiorstwie AXIALUS S.A.

2022 Poprawa konkurencyjności firmy Krakowproperties.com. dzięki zakupowi usługi B+R i wdrożeniu innowacyjnej usługi obliczania i monitorowania śladu węglowego.

2022 – 2023 Poprawa konkurencyjności spółki INNOVABNB.COM poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej i wdrożenie innowacyjnej usługi w zakresie profilaktyki żywieniowej psów i kotów.

Najważniejsze publikacje naukowe

https://orcid.org/0000-0002-7153-980X

MichałBereta, “Kohonen Network-Based Adaptation of Non Sequential Data for Use in Convolutional Neural Networks,” vol. 21, no. 21, p.7221, 2021.

M. Bereta, “Baldwin effect and Lamarckian evolution in a memetic algorithm for Euclidean Steiner tree problem,” Memetic Computing, vol. 11, no. 1, pp. 35–52, Mar. 2019.

M. Bereta, “Regularization of boosted decision stumps using tabu search,” Applied Soft Computing Journal, vol. 79, pp. 424–438, 2019.

A. Bazan-Krzywoszanska and M. Bereta, “The use of urban indicators in forecasting a real estate value with the use of deep neural network,” Reports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 106, no. 1, 2018.

M. Bereta, “Entropy-based regularization of AdaBoost,” Computer Assisted Methods in Engineering and Science, vol. 24, no. 2, pp. 89–100, 2017.

M. Bereta, “Monte Carlo Tree Search Algorithm for the Euclidean Steiner Tree Problem,” Journal of Telecommunications and Information Technology, no. 4, pp. 71–81, 2017.

M. Bereta, W. Pedrycz, and M. Reformat, “Analysis and design of rank-based classifiers,” Expert Systems with Applications, vol. 40, no. 8, pp. 3256–3265, 2013.

M. Bereta, W. Pedrycz, and M. Reformat, “Local descriptors and similarity measures for frontal face recognition: A comparative analysis,” Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 24, no. 8, pp. 1213–1231, 2013.

M. Bereta, P. Karczmarek, W. Pedrycz, and M. Reformat, “Local descriptors in application to the aging problem in face recognition,” Pattern Recognition, vol. 46, no. 10, pp. 2634–2646, Oct. 2013.


Udostępnij tą wiadomość: