16 kwietnia – dzień terminologii informatycznej

Staraniem Sekcji Terminologicznej PTI i jej animatora Andrzeja Dyżewskiego w dniu 16 kwietnia br. pod patronatem i opieką Sekcji oraz Oddziału Mazowieckiego PTI odbędą się dwa wydarzenia związane z językiem i terminologią.

Megaphone
madamepsychosis via CompfightPierwszym jest seminarium organizowane przez firmy Findwise i TiP na temat:

„Lingwistyka w technologiach wyszukujących, czyli o szybkim docieraniu do informacji i wiedzy”.

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy o możliwościach wynikających z połączenia współczesnych technologii wyszukujących z lingwistyką. W trakcie spotkania przedstawione zostaną trendy rozwoju dziedziny, ze szczególnym naciskiem na praktykę, w tym na już istniejące, wdrożone rozwiązania. Prelegentami będą Piotr Fuglewicz i Andrzej Miciałkiewicz.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie w restauracji Villa Foksal. Wstęp bezpłatny, po wcześniejszym potwierdzeniu obecności poprzez wysłanie wiadomości do: andrzej.micialkiewicz(at)findwise.com. Liczba miejsc ograniczona, organizatorzy potwierdzą obecność tak szybko, jak to będzie możliwe, lub z żalem poinformują o ich wyczerpaniu.

Natomiast wieczorny Klub Informatyka, który rozpocznie się o godz. 19:00 w restauracji Coco de Oro przy ul. Potockiej 14, będzie poświęcony zagadnieniom terminologicznym. Gospodarzem spotkania będzie Sekcja Terminologiczna PTI, prowadzącym – Andrzej Dyżewski. W części głównej wykład prof. Piotra Wierzchonia z Poznania pt.:

„Jak badać terminologię informatyczną dziś. Teoria lingwochronologizacji w kontekście systemu zasobowo-zadaniowego”.

Piotr Wierzchoń rozwinął w swoich pracach interpretację, w myśl której chronologizacja słownictwa nowopolskiego i XX w. jest problemem z dziedziny językoznawstwa stosowanego i dla jego efektywnego rozwiązania należy sformułować program ekscerpcyjno-chronologizacyjny (teorię lingwochronologizacji), w którym integralną rolę odgrywa metoda fotodokumentacyjna.

Na spotkanie z prof. Wierzchoniem zaproszenie przyjęli członkowie Zespołu Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego, z prof. Andrzejem J. Blikle na czele. Zapewne zostanie przedstawiony projekt uruchomienia platformy informatycznej z dostępem przez Internet służącej do budowania słownika (tezaurusa) polskich terminów w zakresie szeroko rozumianej informatyki i telekomunikacji.

Wstęp na spotkanie Klubu Informatyka wolny.


Udostępnij tą wiadomość: