Klasa z ECDL

ecdl_miniOddział Małopolski PTI objął patronatem Projekt „Informatyka z ECDL” realizowany przez wybrane klasy województwa Małopolskiego, a realizujące autorskie programy nauczania informatyki poszerzone o przygotowanie uczniów do egzaminów ECDL.

Projekt ten stał się pierwowzorem projektu: Klasa z ECDL w Polsce.

Informatyka z ECDL w Małopolsce:kalsa_ecdl_logo-300x300

 1. Szkoła Podstawowa nr 33, Kraków
  http://sp33.krakow.pl/
  Prowadzący: Beata Chodacka, Tomasz Bolek
 2. Szkoła Podstawowa nr 32, Kraków
  https://www.sp32.krakow.pl/
  Prowadzący: Ewa Woźniak
 3. Społeczne Gimnazjum nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego
  http://www.sto64.krakow.pl/
  Prowadzący: Aleksander Kielski
 4. Szkoła Sióstr Nazaretanek  w Krakowie http://www.nazaretanki.pl/szkola/
  Prowadzący: Marcin Proszkiewicz
 5. ZSOI3 w Krakowie
  https://sites.google.com/site/zsoi3krakowpl/
  Prowadzący: Wojciech Nowakowski
 6. Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie
  http://www.sp148.org/
  Prowadzący: Wojciech Wiercioch
 7. Zespół Szkół w Jerzmanowicach
  http://www.szkolajerzmanowice.pl/
  Prowadzący: Anna Głowacka
 8. Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
  http://www.salezjanie.edu.pl/
  Prowadzący: Jolanta Okarmus
 9. Szkoła Podstawowa w Miechowie
  http://www.gim1miechow.pl/
  Prowadzący: Małgorzata Kałwa
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
  https://spsmegorzow.pl/
  Prowadzący: Bogusław Marek
 11. Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce
  https://sprzaska.zabierzow.org.pl/
  Prowadzący: Tomasz Bolek
 12. Szkoła Podstawowa da Vinci
  http://spdavinci.pl/
 13. Szkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie
  https://www.sp72krakow.pl/
  Prowadzący: Michał Książek

Więcej klas z ECDL z całej Polski można poznać na stronie http://ecdl.pl/klasy-ecdl/

Założenia programu

Szkoła podpisuje umowę partnerstwa w projekcie KLASA z ECDL w oparciu o poniższe ustalenia:

 • Klasy realizują program zgodny z podstawą programową, poszerzony o treści wynikające z sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania się do egzaminów.
 • Nauczyciel otrzymuje wsparcie od Koordynatora Regionalnego ECDL w zakresie organizacji egzaminów ECDL.
 • Pracowania informatyczna w szkole uzyskuje nieodpłatnie status Laboratorium Edukacyjnego ECDL.
 • Informacje o udziale klas w programie znajdują się na stronie internetowej szkoły lub innych materiałach informacyjnych
 • Informacja o udziale szkoły w projekcie „Klasa z ECDL” znajduje się na stronie ECDL.
 • Szkoła otrzymuje prawo do korzystania z logotypów: Klasa z ECDL, ECDL i PTI.
 • Nauczyciel informatyki ma możliwość zdobycia certyfikatu egzaminatora ECDL.
 • Uczniowie biorą udział w konkursach informatycznych, projektach.
 • Klasa otrzymuje patronat merytoryczny nad realizacją programu informatyki z PTI.
 • Nauczyciel otrzymuje wsparcie w ramach organizacji konkursów informatycznych na szczeblu szkolnym, miejskim lub regionalnym.
 • Uczniowie i nauczyciele mogą współpracować na różnych płaszczyznach, dzieląc się doświadczeniami i pomysłami z innymi uczniami i nauczycielami z klas z ECDL, biorących udział w programie.
 • Udostępnione zostaną kontakty do szkół w innych krajach europejskich realizujących podobne programy.
 • Szkoły współuczestniczą w organizacji i obchodach Dni Otwartych ECDL.
 • Dla dla wszystkich chętnych (w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych) istnieje możliwość przystąpienia do certyfikacji ECDL Advanced.
 • Szkoły, uczestniczące w programie otrzymają Certyfikat “Klasa z ECDL”.

Więcej informacji na temat Klas z ECDL znajduje się na stronie http://ecdl.pl/klasy-ecdl/..

Nauczycieli zainteresowanych dołączeniem do Projektu zapraszamy do współpracy (kontakt: Beata Chodacka beata.chodacka@ecdl.pl).


Udostępnij tą wiadomość: