Jest wstępnie opracowywana przez kol. Wacława Iszkowskiego „Lista sukcesów polskiej informatyki” w okresie jej 70-lecia.
W przedstawionym materiale autor pisze: „W 2018 roku zamierzamy obchodzić 70-tą rocznicę tego (decyzji o powołaniu w ramach Państwowego Instytutu Matematycznego (PIM) Grupy Aparatów Matematycznych (GAM) pod kierunkiem Henryka Greniewskiego) wydarzenia, traktowanego od lat jako początek powstania polskiej informatyki (chociaż nazwa ta pojawiła się dopiero od 1968 roku). Przygotowując się do tych obchodów dobrze by było przywołać kilka, kilkanaście sukcesów polskiej informatyki z tego okresu… Ja ze swej strony proponuję poniżej roboczą wersję tej listy do dyskusji. Rozsyłając ją do wielu znanych mi osób ze środowiska informatycznego, proszę o wasze poprawki, komentarze oraz opinie do dnia 30 stycznia 2017 roku! na adres 70latinformatyki@iszkowski.pl”.

Osoby pragnące wziąć udział w dyskusji nad przygotowywanym materiałem prosimy o kontakt na nasz adres mailowy: pti@pti.krakow.pl


Udostępnij tą wiadomość: