Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia UstawicznegoVI Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę” odbędzie się 4 marca 2013 roku pod hasłem „Stawiamy na współpracę”. Przedstawiciele instytucji należących do partnerstwa, w tym Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, będą na niej obchodzić jubileusz 5-lecia Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Konferencja będzie okazją do przedstawienia efektów pracy Partnerstwa w obszarach: jakość szkoleń, wspólna praca Partnerstwa oraz zbliżenie edukacji i rynku pracy. O wszystkich tych zagadnieniach będą dyskutować eksperci: prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek z Instytutu Spraw Publicznych UJ, prof. Jarosław Górniak z Instytutu Socjologii UJ, dr Agnieszka Chłoń Domińczak z Instytutu Badań Edukacyjnych, a także goście zagraniczni: Céline Marchal, reprezentująca belgijską instytucję rynku pracy Le Forem i Thierry Raynal z Pôle Emploi Direction Régionale Rhône Alpes.

O uczeniu się przez całe życie jako sprawie międzyresortowej porozmawiają z kolei uczestnicy panelu decydentów, m.in. Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jean Vanoye, Prezydent Fondation des Régions Européennes pour la Recherche en Education et en Formation oraz Steve Bainbridge, ekspert w zakresie edukacji i kształcenia ustawicznego z Europen Centre for the Development od Vocational Training.


Udostępnij tą wiadomość: