19 marca 2015 roku w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej, czteroletniej (2014-2018) kadencji Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego (przy Marszałku Województwa).

W nowej kadencji Rady w jej skład powołanych zostało dwadzieścia kilka osób w czym 6 członków Oddziału Małopolskiego PTI (delegowani do Rady przez różne gremia związane z IT, zaproszone przez Marszałka Województwa).

Rada na jednego z dwóch vice-przewodniczących powołała naszą Koleżankę Beatę Chodacką, doceniając jej kompetencje i uznając olbrzymi jej wkład w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Krakowie i w Województwie Małopolskim. Pozostałymi członkami Rady, którzy otrzymali akty powołania, a są członkami Oddziału Małopolskiego PTI są: prof. dr hab. Marian Noga, prof.dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Kolega Robert Migiel, Kolega Andrzej Szczerba oraz prezes Oddziału Małopolskiego dr inż. Marek Valenta.

Przewodniczącym Rady, z urzędu, został członek Zarządu Województwa Pan Jacek Krupa, a drugim vice-przewodniczącym pro-Rektor AGH prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.


Udostępnij tą wiadomość: