Małopolskie Dni Otwarte ECDL zaadresowane były w tym roku głownie do uczniów i studentów. Przez cały tydzień w wielu szkołach odbywały się spotkania promujące certyfikat oraz zachęcające do weryfikacji swoich umiejętności IT. W tym celu został opracowany Barometr Kompetencji Informatycznych, który pozwolił wyłonić najlepszych i nagrodzić ich darmowymi Voucherami na egzaminy ECDL.

dni otwarte ecdl

Informacja o takiej możliwości była szeroko rozpowszechniona na stronach internetowych, między innymi na Wrotach Małopolski.
Krakowskie Centrum Egzaminacyjne oraz Oddział Małopolski PTI czuwało nad całością przebiegu wydarzeń. Został opracowany i udostępniony Barometr Kompetencji Informatycznych, w którym udział wzięło 390 osób z całej Małopolski, dzięki informacjom na Wrotach Małopolski również osoby dorosłe, ale głownie młodzież w szkołach. W KCE w piątek odbyła się sesja egzaminacyjna dla osób, które wygrały bezpłatne egzaminy ECDL.


Aktywnie uczestniczyły w wydarzeniach placówki:

  • Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

10.04 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ECDL 18 uczniom oraz nagrodzenie najlepszych uczniów Voucherami ECDL. W piątek popołudniu uczniowie przystąpili do egzaminu.
Organizatorzy: Arur Pelo, Jolanta Okarmus

  • Zespół Szkół nr 1 w Alwerni

W dniu 10.04. 2014 r. 10.30 – 13.00 W szkole odbyła się lekcja – propagująca ideę ECDL, a potem zawody w Barometrze oraz gra TIK?-TAK!
Organizator: Piotr Krzysztoforski

  • Zespół Szkół nr 1 im. św. R. Kalinowskiego

Czas od 7 do 11 kwietnia upływał w Technikum Komunikacyjnym nr 25 w Krakowie pod znakiem Dni Otwartych ECDL. Krótkie prelekcje na lekcjach informatyki w klasach pierwszych i drugich pozwoliły przypomnieć uczniom idee egzaminów ECDL oraz zapoznać ich z zasadami nowego ECDL’a. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości z technologii informacyjnej z wykorzystaniem Barometru Kompetencji Informatycznych. Ci, którzy uzyskali największą ilość punktów w barometrze oraz byli najbardziej aktywni w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Tik- Tak” otrzymali bezpłatne Vouchery na egzamin ECDL z dowolnie wybranego modułu. Egzamin odbył się 12 kwietnia i został pozytywnie zaliczony przez wszystkich uczniów.
Podziękowania należą się organizatorom Dni Otwartych ECDL i konkursu „TIK- Tak” za umożliwienie dobrej zabawy połączonej z nauką oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych egzaminów.
Organizator: Mariusz Duszkiewicz

  • Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini,

9 kwietnia 2014r. Główne wydarzenie finał Powiatowego konkursu informatycznego PIKI dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy, którzy nie mieli otwartej ścieżki egzaminacyjnej otrzymali jako dodatkowe nagrody vouchery na darmowy egzamin. Jednocześnie w szkole kilka grup uczniów podeszło do zabawy z Barometrem ECDL oraz cała szkoła aktywnie przez cały tydzień brała udział w konkursie Tik-Tak. Ponieważ okazało się, że sporo uczestników konkursu ma już zdane egzaminy z zakresu ECDL voucher przyznano osobie aktywnie biorącej udział w konkursie Tik-Tak oraz wykazującej się wiedzą podczas barometru. W piątek 11.04 wygrani podeszli do bezpłatnego egzaminu ECDL.
organizatorzy: Piotr Brzózka, Arkadiusz Surowiec, Marcin Dąbek

  • Gimnazjum nr 16 w Krakowie

W okresie 7-11 kwietnia uczniowie Gimnazjum brali liczny udział w konkursie TIK?-TAK (ponad 400 uczniów) na lekcjach pokazywane były prezentacje dotyczące ECDL oraz prowadzone dyskusje nad certyfikacją umiejętności informatycznych. W czwartek i piątek najlepsi podeszli do bezpłatnych egzaminów ECDL.
organizatorzy: Tomasz Bolek, Beata Chodacka, Małgorzata Kruk

  • Gimnazjum nr 1 w Miechowie

W okresie 7-11 kwietnia uczniowie Gimnazjum brali udział w konkursie TIK?-TAK. W czwartek odbyła się prezentacja certyfikatu ECDL, a w piątek o 8:00 najlepsi podeszli do bezpłatnych egzaminów ECDL.
organizatorzy: Małgorzata Kałwa, Urszula Stańczyk

  • Gimnazjum nr 3 w Myślenicach

Uczniowie klasy z programem ECDL mieli możliwość zagrania o darmowe Vouchery ECDL wypełniając zadania w Barometrze Kompetencji Informatycznych piątek o 16:00 najlepsi podeszli do bezpłatnych egzaminów ECDL.
organizatorzy: Stanisław Stożek
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć==>


Udostępnij tą wiadomość: