Od 7-13. Kwietnia 2014 na terenie Małopolski trwać będą Dni Otwarte ECDL.

Zgłaszając się do jednej z placówek można będzie sprawdzić swoje IT Barometrem Kompetencji Informatycznych, zdobyć Vouchery na darmowe egzaminy ECDL, wziąć udział w konkursach, wykładach, spotkaniach.

dni_otwarte_poster_www

Placówki biorące udział:

 • Krakowskie Centrum Egzaminacyjne PL-LAB9001, PL-LAB9032, PL-LAB9015
 • Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu PL-LAB0189
 • Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach PL-LAB1245
 • Gimnazjum nr 1 w Miechowie PL-LAB1587, PL-LAB1588
 • Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu PL-LAB9004
 • Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie PL-LAB0246
 • Gimnazjum nr 3 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Myślenicach PL-LAB1412
 • Zespół Szkół nr 2 w Niepołomicach
 • Dom Nauczyciela w Gorlicach
 • Szkoła Podstawowa w Bodzanowie
 • Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini PL-LAB1219
 • Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie PL-LAB0179
 • Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie PL-LAB0188
 • I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie PL-LAB0398
 • Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie PL-LAB0863
 • Zespół Szkół nr 1 im. Św. R. Kalinowskiego w Krakowie PL-LAB0247

W każdym z tych punktów uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje kompetencje informatyczne przy pomocy Barometru. Dla najlepszych czekają Vouchery na egzaminy ECDL.
W piątek 11.04.2014 od godz.16:30 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym ul. Smoleńsk 25 w Krakowie będzie można zdać egzaminy ECDL z wygranych darmowych Voucherów.

dni_otwarte_baner_www

Umieść animowany baner 600×160 na swojej stronie:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="600" height="160" title="Małopolski Dzień ECDL"> <param name="movie" value="http://pti.krakow.pl/pliki/dni_otwarte_ecdl_2014.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="http://pti.krakow.pl/pliki/dni_otwarte_ecdl_2014.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="160"></embed> </object>

Umieść statyczny baner 600×160 na swojej stronie:

<a href="http://pti.krakow.pl/?p=1528" title="Małopolskie Dni Otwarte ECDL"><img alt="Małopolskie Dni Otwarte ECDL" src="http://pti.krakow.pl/wp-content/uploads/dni_otwarte_baner_www.jpg" width="600" height="160" /></a>

Umieść poster 800×600 na swojej stronie:

<a href="http://pti.krakow.pl/?p=1528" title="Małopolskie Dni Otwarte ECDL"><img alt="Małopolskie Dni Otwarte ECDL" src="http://pti.krakow.pl/wp-content/uploads/dni_otwarte_poster_www.jpg" width="800" height="600" /></a>

Udostępnij tą wiadomość: