Serdecznie zapraszamy na kolejne konwersatorium. Tym razem spotkamy się z Grzegorzem Szyjewskim, zaprzyjaźnionym z naszym oddziałem członkiem PTI, który jest autorem znanego nam z systemu do głosowania. Podczas spotkania dowiemy się „Jak zrobić narzędzie do głosowania tajnego online – droga do secretVOTE”.

Konwersatorium zostało zaplanowane w trybie zdalnym na dzień:

czwartek 9.03.2023, godz.18.00, on-line
https://zg-pti.webex.com/zg-pti/j.php?MTID=m2169c244c0962f7853a5cf20f0156e57

W ramach wprowadzenia do tematu zachęcamy do przeglądnięcia tekstu autorstwa Grzegorza Szyjewskiego „Keeping the secrecy aspect in mass e-voting”.

Obraz Matthias WeweringPixabay

O autorze

Grzegorz Szyjewski, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie „nauk o zarządzaniu”.

Był przedstawicielem Polski w międzynarodowej grupie strategicznej przy Radzie Europejskich Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS), zajmującej się tworzeniem standardów w zawodzie informatyka.

Pracuje na rzecz Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Odpowiada za projektowanie, wdrażanie i eksploatację internetowego systemu do prowadzenia egzaminów i zarządzania certyfikacją PTI na terenie Polski. W 2017 roku został laureatem nagrody „Lider 20-lecia ECDL”.

Jest autorem aplikacji internetowych wykorzystywanych przez PTI, takich jak: elektroniczny zbiór zadań „exeBOOK”, elektroniczne płatności za certyfikację „Wirtualna Kasa”, automatyczna diagnostyka kompetencji cyfrowych „Barometr kompetencji cyfrowych” oraz serwis obchodów 70‑lecia informatyki w Polsce.

Dodatkowe doświadczenia zdobywał jako członek komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Naukowo i dydaktycznie zajmuje się zarządzaniem projektami, zarządzaniem procesami biznesowymi, zdalną identyfikacją i uwierzytelnianiem w systemach teleinformatycznych. Poza pracą na uczelni prowadzi działalność biznesową, skupiającą się na projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu serwisów teleinformatycznych.

Od 2017 r. jest członkiem Zarządu Głównego PTI oraz członkiem Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTI.


Udostępnij tą wiadomość: