W niedzielę 3 czerwca w godz.12:00-14:00 w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się w Centrum Egzaminacyjnym ECDL Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu odbędą się warsztaty komputerowe.

Tematyka warsztatów:

1. „Bezpieczny Internet-wiedza chroni dzieci”– warsztaty mające na celu zapoznanie z budową komputera jego pracą i bezpiecznym poruszaniem w Internecie. Spotkanie będzie się składało z II części: prezentacji multimedialnej oraz interaktywnych zabaw dla dzieci i dorosłych w Internecie. Głównym celem spotkanie będzie profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

2. „Komputer dla każdego”– warsztaty dla seniorów chcących poznać obsługę komputera i Internetu, których celem będzie zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem oraz przygotowanie do wykorzystania technologii informacyjnej w życiu codziennym.


Gamers playing Hellgate London for PC at PGA 2007
Creative Commons License Photo Credit: włodi via Compfight
Aby wziąć udział w warsztatach należy zarezerwować dla siebie miejsce, dzwoniąc pod numer telefonu  12 619 8412 (czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00) lub pisząc na adres mdu@wup-krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy!


Udostępnij tą wiadomość: