Zachęcamy Państwa do udziału w cyklu spotkań Meet IT. Spotkania te łączą menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w firmach i różnych instytucjach. Początkowo odbywały się w Katowicach (wspierane przez Oddział Górnośląski PTI), zaś od wiosny 2014 goszczą także w Krakowie.

W piątek, 17 kwietnia br. w Krakowie, w sali konferencyjnej Restauracji&Oranżerii AUGUSTA (Bulwar Kurlandzki) po raz czwarty odbędzie się spotkanie z cyklu Meet IT. Tym razem tematem będzie gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych – Meet the Big Data. Program spotkania został podzielony na dwa bloki, merytoryczny obejmujący prezentacje dotyczące Big Data oraz blok „Spoza IT” dotyczący zagadnienia motywacji i motywowania.

Zaproszenie_MeetITvol4Krakow
Dzięki współpracy z Partnerem Meet IT, akceleratorem biznesu Business Link Kraków, każdy z uczestników Meet IT będzie mógł otrzymać 7-dniowy voucher na bezpłatne korzystanie z zaplecza co-workingowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po wcześniejszym zarejestrowaniu się przez stronę www.meetit.org.pl.

W bloku merytorycznym Meet IT przedstawione zostaną prezentacje dotyczące tworzenia aplikacji wykorzystujących big data oraz zastosowania tzw. analityki 3.0 jako kolejnej idei korzystającej z dużych zbiorów danych. Rozwinięty będzie również temat wdrażania i wykorzystywania big data w organizacjach. Kolejni prelegenci odpowiedzą na pytania, czy Big Data to Big Problem oraz przedstawią na podstawie studiów przypadków zagadnienia uczenia się maszyn z wykorzystaniem big data. Część merytoryczną zakończy krótka prezentacja sieci akceleratorów biznesu – Business Link. Przedsięwzięcia tego typu działają we wszystkich, największych miastach w Polsce – również w Krakowie – i pomagają młodym przedsiębiorcom w rozpoczęciu i rozwijaniu działalności.

W drugiej części spotkania, w bloku „Spoza IT” poruszone zostanie zagadnienie motywacji i motywowania. Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzą się jakie mechanizmy można wykorzystać do motywowania samego siebie oraz osób z którymi współpracujemy.

Spotkanie Meet IT tradycyjnie zakończy się zaproszeniem prelegentów i publiczności do części restauracyjnej AUGUSTA, gdzie można będzie kontynuować dyskusje w nieformalnej atmosferze.

 


Udostępnij tą wiadomość: