Serdecznie zapraszamy na kolejne, kwietniowe konwersatorium Oddziału Małopolskiego PTI, które odbędzie się w:

Czwartek 13.04.2023 godz. 18:00
via Webex: https://zg-pti.webex.com/zg-pti/j.php?MTID=mdc1cb8e5d30bfab98adcfa6056ab4134

Naszym gościem będzie Tadeusz Szuba z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, a jego prezentacja nosi ciekawie zapowiadający się tytuł Niewidzialna Ręka Adam Smith’a jako „The Next Turing Machine”.

Obraz Virvoreanu LaurentiuPixabay

Problem Alana Turinga „co potrafi policzyć zdyscyplinowany clerk” (1936) można uogólnić na problem „co potrafi policzyć niezdyscyplinowana struktura społeczna”. Wtedy jednak automatowy model obliczeń (Maszyna Turinga) musi zostać zastąpiony przez hybrydowym modelem obliczeń: Rozproszona Dynamiczna Sieć Neuronowa + Molekularny Model Obliczeń. W rezultacie taki hybrydowy model jest zdolny do formalnego opisania procesu odkryć zarówno społecznych (organizacja) jak i technologicznych
np. ogień.

Maszyna Turinga musi działać w środowisku „sterylnym” (centrum obliczeniowe) tymczasem „The Next Turing Machine” działa w stałej interakcji z otoczeniem. Pojawia się wtedy fenomen Niewidzialnej Ręki, czyli spontaniczny, chaotyczny proces obliczeniowy na platformie umysłów agentów (mrówki, ludzie) wewnątrz struktury społecznej i środowiska. Proces taki pojawia się spontanicznie i zanika, kiedy przestaje być potrzeby. Widać tylko „ślady” w postaci rezultatów sterowania, które nie wiadomo skąd się wzięło. W praktyce jest to „splot” wielu wątków takich obliczeń (np. mrowisko). Elementarna Niewidzialna Ręka Adama Smith’s steruje mrowiskiem. Mrówka ma tylko 250000 neuronów i jest za głupia aby rządzić. Królowa tylko zajmuje się składaniem jajek. Każda forma rządu zostałaby natychmiast dostrzeżona w
mrowisku.

Literatura:


Udostępnij tą wiadomość: