Zarząd Oddzialu Małopolskiego PTI zaprasza na

 Noworoczne spotkanie Oddzialu Małopolskiego PTI z udziałem Prezesa PTI, członków ZG PTI i Biura ZG PTI czwartek, 4.02.2021, godz. 18.00-2010, via Webex. Link do spotkania w mailu wysłanym na listę Oddziału

Program spotkania:

– 17.50 – 18.00 – Przybywanie / logowanie (prośba o punktualność)

– 18.00 – 18.10 – Powitanie Prezesa Oddziału

– 18.10 – 18.20 – Wystapienie kol. Wiesława Paluszyńskiego – Prezesa PTI

– 18.20 – 18.35 – Wypowiedzi członkow ZG i Biura PTI

– 18.35 – 18.55 – Czlonkowie Zarzadu OM przedstawiają kierunki działania OM PTI

– 18.55 – 19.20 –  Dyskusja – glos mają obecni na spotkaniu wg kolejności zgłoszeń

– 19.20 – 20.05 – Niespodzianka artystyczna (dla tych, co odbiorą obraz i dżwięk)

– 20.05 – 20.10 – Zakończenie


Udostępnij tą wiadomość: