Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego weszły w kulminacyjną fazę. Program imprez składających się na obchody ŚDSI 2013 jak zwykle zawiera pakiet tematów aktualnych i ważnych z punktu widzenia dalszego rozwoju. Jak już informowaliśmy, najbliższą imprezą, poświęconą niezwykle aktualnej tematyce będzie konferencja „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji – Cyfrowa Szkoła”, która odbędzie się już 9 maja 2013 w Centrum Zielna (ul. Zielna 37 00-108 Warszawa).

Comfortable Computing
Enokson via CompfightProgram Konferencji przewiduje takie tematy jak m.in.:

  • „Stan realizacji pilotażowego programu rządowego Cyfrowa Szkoła”
  • „Cyfrowa Szkoła – komponent badawczy”
  • „Certyfikat e-Nauczyciel. Ewaluacja i wsparcie rozwoju nauczyciela”
  • „Drogi cyfrowej edukacji”
  • „Darmowe narzędzia komunikacyjno-informacyjne w szkole”
  • „Jak budować i zarządzać cyfrową szkołą”

Firmowe propozycje dla edukacji przedstawią również firmy Intel i Microsoft.

Wśród wykładowców pojawią się m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, naczelnik Wydziału ds. Krajowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Tomasz Napiórkowski oraz wybitni praktycy Zdzisław Nowakowski, Lesław Tomczak, Artur Rudnicki, Dariusz Stachecki i Andrzej Grzybowski.

W dalszej kolejności w programie obchodów ŚDSI 2013 znajdą się:

  • 14 maja br. – Seminarium Sekcji Historycznej PTI „Dzieje Internetu w Polsce” (Zaproszenie, Rejestracja)
  • 17 maja br. – Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Wirtualny świat a realne bezpieczeństwo”

Na wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Pełna informacja o obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013 znajduje się na stronie sdsi.pti.org.pl.

Andrzej Horodeński
rzecznik prasowy
Polskie Towarzystwo Informatyczne


Udostępnij tą wiadomość: