Zapraszamy Państwa na panel dyskusyjny „Obszar ICT –  sposób wzmacniania konkurencyjności Regionu i gospodarki Małopolski” w ramach „Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2012”.

Spotkanie odbędzie się 12 października 2012 r. w godzinach 12:15 – 14:00, w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25, Kraków).

Szczegóły spotkania:

Moderator:

Sławomir Kopeć, prezes Zarządu Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.

Paneliści:

Beata Chodacka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

dr hab. Leszek Kotulski, kierownik Komitetu Sterującego Green AGH Campus

Artur Tracz, dyrektor ds. rozwoju rynku Cisco Systems

dr hab. Paweł Węgrzyn, Kierownik Zakładu Technologii Gier, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Tematyka:

Znaczenie technologii informacyjnych  i telekomunikacyjnych (ICT) jako katalizatora rozwoju gospodarczego jest powszechnie znane i udokumentowane. Ostatnie badania i analizy wskazują, że szczególnie silny wpływ na wzrost gospodarczy, powstawanie miejsc pracy, dobrobyt i jakość życia publicznego ma poziom cyfryzacji społeczeństwa, rozumianej jako posługiwanie się inteligentnymi sieciowymi technologiami i aplikacjami cyfrowymi przez konsumentów, przedsiębiorców i administrację.

Głównymi tematami dyskusji będą:

  • analiza potencjału ICT w Małopolsce,
  • rola ICT przy rozwijaniu inteligentnej specjalizacji regionu,
  • możliwości efektywnego wspierania procesów cyfryzacji w Małopolsce

Oczekiwane efekty panelu:

Rekomendacje co do kierunków i sposobów wspierania ICT, a zwłaszcza zwiększania poziomu cyfryzacji regionu, jako kluczowych czynników wspierających konkurencyjność i rozwój gospodarczy Małopolski.

Scenariusz:

12:15 – 12:25  S. Kopeć – wprowadzenie do dyskusji:

  • cyfryzacja a rozwój gospodarczy
  • ICT a inteligentna specjalizacja regionu
  • otwarta innowacja – budowanie masy krytycznej

12:25 – 12:50  Wstępne wystąpienia panelistów (po około 5 minut)

K. Zieliński: kluczowe elementy innowacyjnego ekosystemu

P. Węgrzyn: rola samorządu w budowie innowacyjnego ekosystemu

A. Tracz: punkt widzenia globalnej korporacji, rola infrastruktury ICT

B. Chodacka: rola edukacji informatycznej

L. Kotulski: wykorzystywanie synergii, np. ICT i sieci inteligentne – inteligentna specjalizacja?

12:50 – 13:05  Dyskusja panelistów

13:05 – 13:40 Głosy z sali, dyskusja z panelistami

13:40 – 13:55  Podsumowania panelistów

13:55 – 14:00  Podsumowanie moderatora


Udostępnij tą wiadomość: