Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczął cykl seminariów przygotowujących do pilotażowego wdrożenia Polskich Ram Kwalifikacji (PRK).

Do pilotażu wybrano 12 kwalifikacji zgłoszonych przez ekspertów IBE, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorców oraz stowarzyszenia branżowe i izby rzemieślnicze. W kolejnym etapie wybranych 6 kwalifikacji zostało przetestowanych pod kątem ścieżek potwierdzania kompetencji, walidacji poprzez egzaminy oraz procedur zapewnienia jakości przez instytucje certyfikujące.

 

potwierdzenie kwalifikacji

Oddział Małopolski PTI przygotował zgłoszenie do zintegrowanego rejestru kwalifikacji opisanej kwalifikacji EPP e-Urzędnik oraz nadanie instytucji: Polskie Towarzystwo Informatyczne uprawnień do certyfikowania ww. kwalifikacji.

 Celem pilotażu w ramach projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” było przygotowanie i przetestowanie takich rozwiązań opisu nowych kwalifikacji, które będą zrozumiałe i proste do ich późniejszego wykorzystywania przez pracodawców, osoby uczące się i pracujące oraz instytucje edukacyjne, a także zweryfikowanie proponowanych procedur zgłoszenia kwalifikacji do systemu.

Udostępnij tą wiadomość: