Koleżanki i Koledzy,

Jako środowisko informatyczne ponieśliśmy wielką stratę.
W dniu 28.07.2018 odszedł od nas Kolega Prof. dr hab. inż. Marian Noga.

Ta strata jest tym boleśniejsza, że to nie tylko strata dla całego naszego środowiska, ale dla wielu z nas strata osobista. Straciliśmy Przyjaciela, którego rzeczowość połączona z przyjaznym podejściem do ludzi stanowiła o tym, że zawsze mogliśmy u Niego liczyć nie tylko na zrozumienie, mądrą radę, ale i na rzeczywiste wsparcie.

O dużej wiedzy, fachowości i kompetencjach naukowych oraz organizacyjnych Prof. dr hab. inż. Mariana Nogi świadczą nie tylko uzyskane na AGH w Krakowie stopnie i tytuł naukowy, pełnione na AGH funkcje: kierownika zakładu, vicedyrektora instytutu czy prodziekana, ale także osiągnięcia tak w zakresie automatyki napędu i urządzeń przemysłowych jak i informatyki. Nie bez znaczenia na ważną pozycję Profesora w gronie informatyków były realizacje, podczas wieloletniego kierowania Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH, projektów takich jak budowa Sieci Teleinformatycznej dla Nauki PIONIER czy realizacja Akademickiej Sieci Komputerowej MAN w Krakowie, które jeszcze przez wiele lat będą podstawą kolejnych sukcesów tych inicjatyw.

Bardzo wiele swojego czasu Profesor poświęcał na działalność społeczną. W środowisku krakowskim znany był z zaangażowania w działalność Klubu Rotary, Krakowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych czy bardziej lokalnie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

My informatycy, członkowie PTI mieliśmy szczęście poznać Kolegę Profesora nie tylko jako członka IEEE czy ACM, ale właśnie jako członka naszego Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W ostatnich latach Profesor właśnie naszemu Towarzystwu poświęcił bardzo wiele swojego prywatnego czasu kolejno jako pełniąc funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, a potem przez dwie kadencje (2011-2017) pełniąc funkcje Prezes PTI. Od 2011 był także członkiem Rady Naukowej PTI. Środowisko PTI zawdzięcza Jego poświęceniu i umiejętnościom organizacyjnym nie tylko transformację Towarzystwa jaką w tych latach dokonał, ale także osiągnięcie wysokiego profesjonalnego poziom organizacyjnego.

W roku 2017 Zjazd PTI mając pełną świadomość wagi dokonań Prof. dr hab. inż. Mariana Nogi nadał Mu Członkowstwo Honorowe PTI , a w roku 2018 kapituła medalu 70-lecia Informatyki Polskiej przyznała Mu za wszechstronny wkład w rozwój naszej polskiej informatyki Medal 70-lecia Informatyki Polskiej.

Jeszcze długo dla wielu z nas Jego zaangażowanie tak w sprawy całego Towarzystwa jak i poszczególnych członków będzie godnym naśladowania wzorem. A Jego odwaga w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji niech pozostanie dla nas przykładem odpowiedzialnego zachowania .

Cześć Jego pamięci

W imieniu Zarządu Oddziału Małopolskiego PTI
Marek Valenta
/v-ce prezes/


Udostępnij tą wiadomość: