Twórzmy pozytywny wizerunek Polaka w świecie. Okazją do podjęcia tej inicjatywy otworzył nam konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Dyplomacja publiczna.

W ramach tego konkursu Polskie Towarzystwo Informatycznie realizuje projekt o nazwie „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania – czyli o informatykach, polskiej żyle złota”. Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wysokim potencjale intelektualnym, a w szczególności zasobnym w światowej klasy specjalistów w dziedzinie algorytmiki i programowania ale także szerzej pojętych twórców cyfrowej rzeczywistości – czyli najbardziej obecnie poszukiwanych kwalifikacji w świecie. Produktami projektu są materiały informacyjne przedstawiające wybitnych polskich informatyków oraz ich wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie budowy oraz wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, rozszerzonej rzeczywistości, gier komputerowych oraz innych topowych trendów IT. Pokażemy, że sukcesy, które od ponad 26 lat odnoszą młodzi Polacy w olimpiadach informatycznych, mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym czy innych zawodach, nie są przypadkiem a następstwem polskiej szkoły matematycznej oraz stworzenia polskiej szkoły algorytmiki i programowania.

Oferujemy do wykorzystania przez zespoły promocji polskich placówek za granicą, ale nie tylko – także przez nas, materiały informacyjno-promocyjne w postaci tekstowej (foldery w językach polskim oraz angielskim) jak i w formie wideo (film, spoty) przedstawiające  osiągnięcia informatyków polskich oraz ich wkład w rozwój wiodących firm sektora technologii cyfrowej. Stworzone zostało logo promocji oraz hasło –  PoLAND of IT masters. Jesteśmy przekonani, że nasze przedsięwzięcie stanowić będzie początek szerszego ruchu. Chcemy aby było kontynuowane i pokazywało wiele znanych i mniej znanych osiągnięć jakie są udziałem polskich informatyków i polskich firm sektora IT.

Cieszymy się, że nasz projekt wspiera wiele wspaniałych osób. Wypowiadają się w nim m.in. profesorowie Jan Madey, Krzysztof Diks, Marek Hołyński, Joanna Przegalińska, Maciej Sysło czy Krzysztof Loryś; prezesi  Adam Góral, Janusz Filipiak, Adam Kicińsk, Maciej Popowicz, Tomasz Stachowicz, Grzegorz Miechowski, Jakub Michalski; zwycięzcy wielu olimpiad i mistrzostw w programowaniu Andrzej Gąsiennica-Samek, Mark Cygan, Krzysztof Onak, Jarosław Kwiecień, Tomasz Czajka czy Filip Wolski. O powodach tworzenia w Polsce centrów rozwojowych wypowiadają się przedstawiciel Intela Viktor Canseco oraz Googla Ewa Maciaś.

Więcej o samym projekcie na stronach PIT oraz www.landofitmasters.pl

 


Udostępnij tą wiadomość: