Podział zadań między członków Zarządu Oddziału Małopolskiego PTI
przyjęty na zebraniu 22.06.2020

Marian Bubak, Prezes
Organizowanie pracy Zarządu, zwoływanie zebrań, udział w posiedzeniach ZG PTI, bieżąca współpraca z Komisja Rewizyjną i Sadem Koleżeńskim
Planowanie i organizowanie Konwersatoriów Wtorkowych

Beata Chodacka, Wiceprezes
Edukacja informatyczna.
Koordynacja i nadzór nad przedsięwzięciami adresowanymi do środowiska nauczycielskiego.
Opieka nad ECDL w Małopolsce.
Reprezentowanie PTI w Małopolskiej Radzie ds Społeczeństwa Informatycznego przy Marszałku i kontakty z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta.

Marek Valenta, Wiceprezes, Skarbnik
Czuwanie nad finansami Oddziału, kontrolowanie opłacanie składek członkowskich. Realizacja operacji płatności, kontrola konta bankowego oraz formalizowanie koniecznych umów od strony finansowej.
Prowadzenie spraw odznaczeń i nagród dla członków OM PTI.

Piotr Nowakowski, Sekretarz
Prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń Zarządu oraz rejestru uchwał, utrzymywanie kontaktu z Biurem ZG PTI.
Nadzór nad obsługą techniczną Konwersatoriów

Jerzy Jaworowski, Członek
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym region. Kontakty ze firmami informatycznymi Krakowa i Małopolski.
Doprowadzenie do powstanie opracowania prezentującego historię informatyki w Krakowie i w Małopolsce.

Marzena Krzysztoń, Członek
Współpraca ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi mająca na celu promocję informatyki – współorganizacja konkursów oraz wydarzeń dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie przyznawania patronatów OM PTI i całego PTI dla Konferencji i innych wydarzeń w Krakowie i w Małopolsce.

Tomasz Pełech-Pilichowski, Członek
Współpraca z Izbą Rzeczoznawców PTI, zabieganie o to, aby OM PTI miał licznych rzeczoznawców.
Nadzór nad organizowaniem i współorganizowaniem konferencji i warsztatów.
Pomoc w dostępie do zasobów w infrastrukturze informatycznej AGH.

Alicja Pituła, Członek
Prowadzenie strony www PTI i innych kanałów komunikacji wewnątrz i na zewnątrz OM PTI.
Opieka nad inicjatywą Jestem informatyczką.

Anna Stolińska, Członek
Organizowanie konferencji i spotkań towarzyskich dla członków OM PTI.

Mateusz Tokarz, Członek
Utrzymywanie kontaktów ze studenckimi kołami naukowymi w obszarze informatyki, skuteczne zachęcanie studentów do wstępowanie do PTI.
Współpraca w prowadzeniu strony www Oddziału, dbanie o wizerunek Oddziału w mediach społecznościowych.

Anna Wrzeciono, Członek
Organizowanie procesu przyjmowania nowych członków PTI (od początku do końca).
Organizowanie przedsięwzięć adresowanych do środowiska nauczycielskiego.
Współpraca w prowadzeniu strony www Oddziału.

[Powrót do listy Zarządu Oddziału]


Udostępnij tą wiadomość: