Decyzją Zarządu PTI w 2015 roku opłaty członkowskie ustalono w wysokości:

  • 20 zł dla studentów studiów I, II oraz III stopnia
  • 20 zł dla emerytów
  • 80 zł dla pozostałych członków PTI

Opłata wpisowa dla nowych członków w roku 2015 wynosi 20 zł.

Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku.

Dane do przelewu dla członków Oddziału Małopolskiego PTI znajdują się w zakładce: Dla członków OMP PTI/Składki członkowskie.

Więcej informacji można znaleźć w uchwale Zarządu Głównego PTI nr 018/XII/14 z dn. 25.10.2014 r.

Wszystkie uchwały Zarządu są dostępne na stronie pti.org.pl (zakładka: O nas/Prace Zarządu).


Udostępnij tą wiadomość: