Przypominamy, że w dniu dzisiejszym mija termin opłacania składki członkowskiej.

Wysokość składki na rok bieżący wynosi zgodnie z decyzją ZG:

  • dla członków zwyczajnych – 80,00 zł
  • dla studentów (także doktorantów) – 20,00 zł 
  • dla emerytów i rencistów – 20,00 zł

Opłata wpisowa dla nowych członków Oddziału wynosi dla wszystkich 20,00 zł.

Minimalna składka członka wspierającego na dany rok wynosi 2000,00 zł.


Członkowie Oddziału Małopolskiego wpłacają składki na rachunek:

Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

W tytule przelewu proszę wpisać „OMP składka członkowska”, imię i nazwisko, oraz rok, za który płacona jest składka (np. „OMP składka członkowska, Marek Valenta, 2021”).


Szanowni Państwo, zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy od Dyrektora Generalnego PTI:
1. Nie wystawiamy faktury za wpłaty składki członkowskiej.
2. Przy wpłacie gotówkowej do kasy Oddziału otrzymują Państwo kwit KP („Kasa Przyjmie”) wystawiony na wpłacającego. W przypadku wpłaty składki przez firmę, wpłacający może być upoważnionym przedstawicielem firmy. Kwit KP zawiera informacje za kogo oraz za jaki okres członkostwa uregulowana została opłata.
3. W przypadku przelania składki ze swojego prywatnego konta można dochodzić od pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów na podstawie dowodu przelewu.
Przynależność do PTI jest nieobowiązkowa dla przedstawicieli zawodu Informatyk, stąd zakłady pracy nie chcą zwracać tych kosztów (nie liczą się w koszty zwolnione od podatku).


Udostępnij tą wiadomość: