Tuż po majowym weekendzie zapraszamy Państwa na piąte już Wtorkowe Konwersatorium. Tym razem porozmawiamy o edukacji.

Temat

Szkoła w dobie Internetu. Kłopoty i radości, jakie sprawia informatyka w szkole.

Termin

wtorek, 8 maja 2018, godz. 18:00

Miejsce

Katedra Informatyki AGH
ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,
sala 1.20

Bio

Beata (Aka) Chodacka, nauczyciel informatyki, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 33 (d. Gimnazjum nr 16) w Krakowie, wiceprezes Oddziału Małopolskiego PTI, Koordynator ECDL w Małopolsce, wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, członek Rady Programowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji. Od 2008 roku opracowuje kierunki rozwoju i działania ECDL w Polsce we współpracy z Fundacją ECDL w Dublinie. Współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy budowie Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze IT. Animatorka działań na rzecz edukacji informatycznej takich jak konkursy, Małopolski Dzień Uczenia się, “Małopolska koduje”, ambasadorka kodowania. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu informatyki dla nauczycieli, trener i ekspert programowania. Pasjonat e-learningu, autorka kursów e-learningowych dla dzieci i młodzieży, współtwórca zbioru zadań z informatyki exeBOOK. Współtwórca i współorganizator projektu „Klasa z ECDL”. Członek grupy SuperBelfrzy RP.

Ewa Mauer, Dyrektor da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie – szkoły modelowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji. Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Szkoleniowiec w zakresie wdrażania nowych technologii w dydaktyce szkolnej, edukacji uczniów cudzoziemskich, innowacji pedagogicznych i budowania wizerunku szkoły. Wieloletni dziennikarz Radia Kraków – autorka wierszowanych bajek i spektakli, scenarzystka radiowych programów dla dzieci i młodzieży “Dzieciaki”, które prowadziła wspólnie z Brianem Scottem, producentka programu “Przed Hejnałem” w Radiu Kraków. Trener Microsoft Innovative Education (MIE) – organizacji zrzeszającej nauczycieli propagujących nowoczesną dydaktykę opartą na Technologiach Informacyjno-Komunikacyjnych. Członek Rady Programowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, współautorka Małopolskiego Festiwalu Programowania “Małopolska koduje” i wielu programów edukacyjnych realizowanych przez Fundację Szkoła Medialna. Niestrudzona propagatorka idei szkoły, w której każde dziecko jest ważne i szczęśliwe.

Abstrakt

Powszechny dostęp uczniów do Internetu stawia nowe wyzwania zarówno dla szkoły jak i opiekunów: rodziców i nauczycieli. Podczas spotkania podane zostaną przykłady wykorzystania technologii do rozbudzania zainteresowań uczniów, pokażemy rozwiązania w szkołach, gdzie informatyka jest wykorzystana na co dzień, również na przedmiotach pozainformatycznych. Roboty na języku polskim, programowanie na historii, rozszerzona rzeczywistość na lekcjach przyrody – dlaczego nie? Język nowych technologii jest naturalny dla współczesnego ucznia, dlatego my – nauczyciele musimy go rozumieć, by się porozumieć z pokoleniem cyfrowych tubylców. Internet jest niewyczerpanym źródłem inspiracji dla nauczyciela, który coraz częściej staje się przewodnikiem po bezmiarze aplikacji, które stanowią wsparcie dla ucznia w pozyskiwaniu i doskonaleniu wiedzy oraz umiejętności. Pokazujemy gotowe rozwiązania i modele edukacyjne, ale też chcemy zainspirować szkoły i nauczycieli do twórczego i samodzielnego wykorzystywania Internetu i nowych technologii na lekcjach. Wyruszamy w podróż ku nowej, świadomej, otwartej na zmiany szkole.


Udostępnij tą wiadomość: