Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Core (7 modułów), Base (4 moduły, w tym 2 inne niż w ECDL Core), e-Citizen oraz ECDL Standard 3 moduły: Grafika menadżerska i prezentacyjna, Bazy danych, IT Security.

ecdl

Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2014 godz.10.00-16.30 w sali 8 Gimnazjum nr 16 ul. Konarskiego 2 w Krakowie (mapka)
Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka(at)ecdl.pl (502-390-129).

Aby zostać egzaminatorem ECDL należy spełniać następujące wymagania:

I. Zawodowe:

  • członek PTI, albo
  • nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki, wykładowca IT wyższych uczelni (zaświadczenie /dyplom, potwierdzenie od Dyrektora Szkoły, umowa o pracę/dzieło/zlecenie), albo
  • IT trener w firmie szkoleniowej (co najmniej 2 lata, uprawnienia do wykładania lub potwierdzenie z firmy szkoleniowej, umowa o pracę/dzieło/zlecenie).

II. Wykształcenie/rekomendacje:

  • ukończone studia wyższe, co najmniej I stopnia (licencjat), oraz
  • rekomendacja Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu.

III. Merytoryczne:

  • posiadanie certyfikatu BASE lub START, albo 
  • co najmniej dwa certyfikaty ADVANCED  

Warunek ten (posiadanie certyfikatu) nie dotyczy osób, które odnawiają swoje uprawnienia (były już egzaminatorami, tylko nie mają podpisanej aktualnej umowy).

Odpłatność wynosi 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki).
Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka@ecdl.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem beata.chodacka(at)ecdl.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka
Koordynator Regionalny ECDL
w Małopolsce
Tel. 502 390 129


Udostępnij tą wiadomość: