ecdl_miniOddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków oraz Koordynatorzy Produktu ECDL CAD i Edycja Obrazów we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizują szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL CAD oraz ECDL Edycja Obrazów.

Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2016 godz.14.00 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro) – zobacz na mapie.

Uwaga! Osoby posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL uczestniczą w szkoleniu do godz. 18:00.

office-820390_640

ECDL CAD – szczegółowe informacje

Kto może zostać egzaminatorem ECDL CAD?

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

 1. Zgłosiła swój akces bycia Egzaminatorem poprzez wypełnienie i przesłanie do Koordynatora ECDL CAD Kartę Rejestracji Egzaminatora ECDL CAD.
 2. Udokumentuje co najmniej 3-letnie doświadczenie w praktyce profesjonalnej (zawodowej) lub dydaktycznej w narzędziach CAD. Dokumenty należy przesłać faxem (12 292 78 90) lub mailem do Koordynatora ECDL CAD bohdan.lisowski(at)ecdl.pl.
 3. Jest Egzaminatorem podstawowego ECDL  lub jest członkiem PTI (tutaj sprawdź czy możesz zostać członkiem PTIlub posiada rekomendacje Koordynatora (Regionalnego, Ogólnopolskiego lub Produktu) ECDL.
 4. Posiada certyfikat ECDL CAD lub certyfikat Autodesk Approved Instructor Certificate lub Autodesk Certified Professional lub analogiczny (ale nie Autodesk Certificate of Completion).

Jak zdać egzamin ECDL CAD?

Egzamin ECDL CAD można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL CAD lista na stronie: www.ecdl.pl.

Egzaminy ECDL CAD w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE po ustaleniu terminu z egzaminatorem. Proszę o kontakt z egzaminatorem Beata Baziak b.baziak(at)bis.krakow.pl tel:12 2927890 w 24.

Gdzie przesłać dokumenty?

Dokumenty zgłoszeniowe:

 • karta zgłoszenia (Karta Rejestracji Egzaminatora ECDL CAD);
 • dokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy (lub dydaktyce) w narzędziach CAD;
 • dowód wpłaty;
 • kserokopie certyfikatu ECDL CAD. W przypadku zdanych egzaminów, które są widoczne w systemie eECDL proszę jedynie o podanie tej informacji.

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem na adres: b.baziak(at)bis.krakow.pl, natomiast oryginały należy przywieźć osobiście na szkolenie lub odpowiednio wcześniej przesłać pocztą na adres Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego:

ECDL CAD
Krakowskie Centrum Egzaminacyjne
ul. Stefana Batorego 1/3,
31-135 Kraków.

Opłaty

Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi:

 • 492,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla osób nie posiadających uprawnień ECDL
 • 246,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla egzaminatorów ECDL.

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: b.baziak(at)bis.krakow.pl.

 

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Bohdan Lisowski, Koordynator Produktu ECDL CAD

ECDL S4 Edycja Obrazów – szczegółowe informacje

Kto może zostać egzaminatorem ECDL S4?

Egzaminatorem ECDL Edycja Obrazów może zostać osoba, która:

 • Posiada certyfikat ECDL Profile Edycja Obrazów.
 • Posiada uprawnienia podstawowe Egzaminatora ECDL

Jak zdać egzamin ECDL S4?

Egzamin ECDL Profile Edycja Obrazów można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL lista na stronie: www.ecdl.pl.

Egzaminy ECDL w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE po ustaleniu terminu z egzaminatorem. Proszę o kontakt z egzaminatorem Beata Baziak b.baziak(at)bis.krakow.pl tel:12 2927890 w 24.

Opłaty

Odpłatność wynosi 246 zł brutto, (członkom PTI, którzy zapłacili już składkę za bieżący rok przysługuje 35% zniżki).

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL S4

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka(at)ecdl.pl.

Uwaga!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka beata.chodacka(at)ecdl.pl, Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce


Udostępnij tą wiadomość: