Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL-Advanced. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Advanced.

Szkolenie odbędzie się 21 marca 2014 godz.10.30-13.00 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym ul. Smoleńsk 25 31-108 Kraków.

Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka@ecdl.pl (+48 502-390-129).

Egzaminatorem ECDL-Advanced może zostać osoba która:

  • Jest egzaminatorem ECDL z podpisaną aktualną umową.
  • Posiada certyfikat ECDL Expert (lub zdane 4 moduły ECDL-A).
  • Posiada rekomendację Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu.

Odpłatność wynosi 369 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki).

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL -A

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka@ecdl.pl.

Dokumenty zgłoszeniowe:

  • dowód wpłaty;
  • kserokopie certyfikatów ECDL Advanced;
  • zdjęcie do plastikowej karty ECDL Expert, które należy wysłać mailem do 12 marca aby otrzymać kartę na szkoleniu.

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem beata.chodacka@ecdl.pl, natomiast proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka

Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce


Udostępnij tą wiadomość: