Oddział Małopolski PTIKoordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje  szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Core (7 modułów), Base (4 moduły, w tym 2 inne niż w ECDL Core), e-Citizen oraz ECDL Standard 3 moduły: Grafika menadżerska i prezentacyjna, Bazy danych, IT Security.

Szkolenie odbędzie się  22 listopada 2014 godz. 9.00-15:00 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym  w Krakowie ul. Smoleńsk 25.

Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka@ecdl.pl  (502-390-129).

Aby zostać egzaminatorem ECDL należy spełniać następujące wymagania:

 1. Zawodowe:
 • członek PTI,

albo

 • nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki,
  albo
 • wykładowca IT wyższych uczelni (zaświadczenie /dyplom, potwierdzenie od Dyrektora Szkoły, umowa  o pracę/dzieło/zlecenie),

albo

 • IT trener w firmie szkoleniowej (co najmniej 2 lata, uprawnienia do wykładania lub potwierdzenie z firmy szkoleniowej, umowa o pracę/dzieło/zlecenie).
 1. Wykształcenie/rekomendacje:
 • Minimum licencjat.
 1. Merytoryczne:
 • Posiadać certyfikat BASE  lub START,

albo

 • co najmniej dwa certyfikaty ADVANCED

 

Egzaminatorzy ECDL, którzy chcą odnowić uprawnienia (uzyskali uprawnienia przed 1 października 2013 r.) i uzyskać aktualne uprawnienia podstawowe (ECDL BASE, S1, S2, S3, e-citizen) muszą:

 • legitymować się certyfikatem ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub mieć zdane co najmniej 2 moduły ECDL ADVANCED,
 • odbyć szkolenie podstawowe (cena specjalna – 215,25 zł brutto, dla członków PTI – 172,20 zł brutto),

 Odpłatność wynosi 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki).

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka@ecdl.pl

Dokumenty zgłoszeniowe konieczne w dniu szkolenia:

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka
Koordynator Regionalny ECDL
w Małopolsce
Tel. 502 390 129


Udostępnij tą wiadomość: