Zjazd Nadzwyczajny PTI nadał tytuł Członka Honorowego PTI.

Członkostwo honorowe PTI przyznawane jest osobom z wybitnym dorobkiem na rzecz rozwoju Informatyki i PTI.

Lista członków Honorowych Towarzystwa tutaj

Gratulujemy wszystkim Włodek Marciński, Janusz Dorożyński, Janusz Kacprzyk.


Udostępnij tą wiadomość: