Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem nadawania odznaki w PTI: U-ZG-049-XIII-18_z_2018-12-15_(w1)_zal1.ws._nadania odznaki_PTI Dokument można też pobrać ze strony głównej PTI: http://www.pti.org.pl/O-nas/Prace-Zarzadu/Uchwaly-ZG-PTICzytaj dalej..

Zachęcamy do zapoznania się przez opracowaną przez nasz Oddział procedurą przyznawania patronatu. Ogólne zasady przyznawania Patronatów Honorowych Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwany dalej OMP PTI, obejmuje Patronatem Honorowym przedsięwzięcia, w tym w szczególności konferencje, seminaria i konkursy, związane z informatyką oraz jej zastosowaniami, o szczególnym znaczeniu dla regionu lub kraju. Patronat Honorowy OMP PTICzytaj dalej..