Tuż po czerwcowym weekendzie zapraszamy Państwa na szóste już Wtorkowe Konwersatorium.

O wyzwaniach budowy usług  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej opowie Prof. Krzysztof Zieliński z Katedry Informatyki AGH.

Temat

Wyzwania budowy usług  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Termin

wtorek, 12 czerwca 2018, godz. 18:00

Miejsce

Katedra Informatyki AGH
ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,
sala 1.20

Bio

Krzysztof Zieliński w roku 1996 został profesorem tytularnym i obecnie pracuje na stanowisku prof. zw. w Katedrze Informatyki AGH. W latach 2002-2016 był kierownikiem Katedry Informatyki. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, wypromował 28 doktorów. Kierował wieloma grantami naukowymi. Aktywnie współpracuje z wieloma firmami informatycznymi wnosząc wkład do rozwoju przemysłu IT w Krakowie. Krzysztof Zieliński  był członkiem Zespołu ds. Infrastruktury Nauki KBN w trakcie dwu Kadencji w latach 1994-2000. W latach 2000-2004 był członkiem z wyboru Zespołu T-11 KBN (obecnie MNiSW) i  nadzorował prace sekcji Informatyki oraz Telekomunikacji. W latach 2010-2012 Krzysztof Zieliński kierował budową Centrum Informatyki AGH. Prof. Zieliński był także pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” realizowanego w latach 2014-2015 jako projekt pilotażowy. Projekt ten został uznany jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów edukacyjnych w skali kraju i w latach 2016-2020 jest realizowany jako jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych w Małopolsce. Jest członkiem PTI.

Abstrakt

Celem projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) jest budowa publicznej e-usługi edukacyjnej służącej przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu osiągnięć naukowych Uczelni Wyższych, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce. MChE będzie umożliwiać docelowo dwustronną interakcję, transakcyjność, personalizację i profilowanie kształcenia na styku szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Ma zapewnić realizację innowacyjnego procesu edukacyjnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak komunikacja multimedialna, media społecznościowe czy dostęp do funkcjonalności treści edukacyjnych z urządzeń mobilnych.

Budowa platformy informatycznej MChE spełniającej wymagania przyjętego modelu procesu edukacyjnego jest związana z podjęciem szeregu decyzji dotyczących wyboru składowych platformy, ich integracji i konfiguracji a także sposobu udostępnienia jej funkcjonalności wykładowcom, nauczycielom i uczniom.  W trakcie seminarium zostaną przedstawione najważniejsze decyzje projektowe i obecny stan realizacji platformy MChE.


Udostępnij tą wiadomość: