W dniach 1-3 czerwca planowane jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

Podczas spotkania, które z uwagi na okoliczności, będzie przebiegać zdalnie.

Wszyscy członkowie zostali powiadomieni o linku do spotkania mailowo.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

w dniach 1-3.06.2020 roku (zdalne)

 1. Otworzenie zgromadzenia przez Prezesa Oddziału kol. Mariana Bubak w I/II terminie, powitanie zgromadzonych.
 2. Informacja kol. kol. Piotra Nowakowskiego, Anny Wrzeciono i Tadeusza Wilusza uzupełniająca przesłane instrukcje nt. zdalnego prowadzenia obrad i głosowań.
 3. Przeprowadzenie przez Prezesa Oddziału w głosowaniu jawnym wyboru prezydium zgromadzenia: przewodniczącego, sekretarza oraz asystentów wyborczych (do obsługi głosowań zdalnych), przekazanie prowadzenia obrad przewodniczemu.
 4. Przyjęcie w głosowaniu jawnym porządku obrad, regulaminu obrad, regulaminu wyborów.
 5. Wybór w głosowani jawnym Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (Wyborczej) i Komisji Wnioskowej.
 6. Ogłoszenie na podstawie listy obecności wniosku ws. uchwały o prawomocności Zgromadzenia i przyjęcie uchwały w głosowaniu jawnym.
 7. Wystąpienie Prezesa OM PTI kol. Mariana Bubaka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Marka Kisiela-Dorohinickiego, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, kol. Tadeusza Syryjczyka.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 9. Wybory Prezesa Oddziału PTI:
  • zgodnie z listą zgłoszeń od członków oddziału obecnych na zgromadzeniu,
  • przegłosowanie jawne zamknięcia listy,
  • głosowanie tajne zdalne,
  • ogłoszenie wyników głosowania.
 1. Podjęcie decyzji o liczbie członków Zarządu Oddziału, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.
 2. Przerwa do godz. 18.00 we wtorek 2.06.2020, a w jej trakcie:
  1. zgłaszanie via email do Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej) kandydatów do władz OM PTI i na delegatów na XIII Zjazd PTI,
  2. zgłaszanie via email do Komisji Wnioskowej wniosków do Uchwały Zgromadzenia OM PTI.
 3. Wybór Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej Oddziału Małopolskiego, delegatów Oddziału na XIII Zjazd Delegatów PTI:
  1. zgodnie z listami zgłoszeń od członków oddziału obecnych na zgromadzeniu,
  2. przegłosowanie jawne zamknięcia list,
  3. głosowanie tajne,
  4. ogłoszenie wyników głosowania.
 4. Przyjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały Walnego Zgromadzenia OM PTI.
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Pierwsze posiedzenia nowych władz bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu OM PTI:
  1. Zarządu Oddziału – wybór wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,
  2. Komisji Rewizyjnej – wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza,
  3. Sądu Koleżeńskiego – wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.

Udostępnij tą wiadomość: